Search

 
 

2 - 7 жовтня 2018 року на базі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги ГО «Захист Патріотів» разом із іноземними та українськими інструкторами проведено навчально-симуляційний курс «Підтримка життя під час травми». 

У заході взяли участь 24 лікарі різних хірургічних спеціальностей (анестезіологи, хірурги, травматологи), які навчалися, та близько 10 лікарів-інструкторів. Серед українських інструкторів доцент кафедри анестезіології та ІТ І. Кучинська, а серед курсантів 2 інтерни анестезіологи першого року навчання Б. Дімов та Ю. Середенко Підтримка життя під час травми (англ. Ukrainian Trauma Life Support, UTLS) — це навчальний курс для підвищення кваліфікації лікарів, що надають екстрену медичну допомогу травмованим. Програму розроблено за участі британських, американських та українських лікарів. Вона складається з семінарів, практичних станцій та симуляцій і покликана систематизувати підхід до роботи із травмованими, відпрацювати командну роботу та навички ефективної комунікації. Науково-теоретичний контент – це сучасні міжнародні (американські та європейські) гайдлайни з лікування травмованих.

Інтерни-анестезіологи, не дивлячись на недавній період навчання на кафедрі, були відібрані на курс як ті, хто вже проходив попередні курси з базової та розширеної реанімації дорослих. Протягом навчання та під час кінцевої симуляції лікарі працювали із реальними акторами, які симулювали поранених. Кафедра анестезіології та ІТ підтримує та заохочує до навчання своїх інтернів з метою пропаганди серед них сумлінного навчання в професії лікаря-анестезіолога, а також з метою продовження розвитку симуляційного навчання та організації нових команд інтернів для участі у симуляційних змаганнях в майбутньому.