Search

 
 

Залучення до офіційного захисту співробітників кафедри засвідчує високий авторитет її науково-педагогічних працівників у наукових колах країни.

03 вересня 2018 року професор кафедри Г. Пишнов надав відгук до спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 (14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.03 – нормальна фізіологія) у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова, щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: В. Ковальчука «Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки».

З матеріалами дисертації можна ознайомитись за посиланням.

13 вересня 2018 року завідувач кафедри професор Д. Варивончик взяв участь в засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 (14.01.18 – офтальмологія) в НМАПО імені П. Л. Шупика (на базі КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока)». Під час обговорення дисертації взяв участь у науковій дискусії з дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: С. Михальчика «Корекція метаболічних порушень у профілактиці та лікуванні діабетичної ретинопатії» та Д. Мартинюк «Клініко-патогенетичне обґрунтування методів лікування передньої ішемічної оптичної нейропатії».

З матеріалами дисертацій можна ознайомитись за посиланням.

02 жовтня 2018 року завідувач кафедри професор Д. Варивончик взяв участь в засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.554.01 (14.02.01 – гігієна та професійна патологія) в ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України». Під час обговорення дисертації взяв участь у науковій дискусії з дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних та біологічних наук: Р. Брухно «Гігієнічна оцінка впливу виробничих чинників на здоров’я операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв та профілактика їх несприятливої дії» та Т. Альохіної «Токсикологічна оцінка дезлоратадину з обґрунтуванням й розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в повітрі робочої зони та у воді відкритих водойм».

З матеріалами дисертацій можна ознайомитись за посиланням.

4 жовтня 2018 року доцент кафедри М. Стеренбоген в спеціалізованій вченій раді Д 26.604.01 (14.02.01 – гігієна та професійна патологія) в ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» виступила офіційним опонентом по дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Є. Слаутенко «Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря в районах розташування свинокомплексів».

З матеріалами дисертації можна ознайомитись за посиланням.