Search

 
 

З 10.09.2018 по 09.10.2018 року кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології проводиться три різнопланових навчальних цикли.

На базі Київської міської клінічної лікарні № 5 проводитися цикл тематичного удосконалення «Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги» (куратор циклу – д.мед.н., доц. Н. Гречківська). На циклі навчається 9 лікарів, що працюють в закладах охорони здоров’я та наукових установах м. Києва. Під час циклу слухачі ознайомлюються з основними змінами, які відбуваються у системі надання профпатологічної допомоги працюючому населенню під час реформування  галузі охорони здоров’я, з новими методами діагностики, лікування та профілактики професійної патології тощо.  

В КНП «Дрогобицька міська поліклініка» (Львівська обл.) проводиться виїзний цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратор циклу – ст. викл. П. Безвербний). На циклі навчається 37 лікарів, що працюють в закладах охорони здоров’я Львівської області. Під час циклу слухачі набувають нові знання щодо організаційних змін, які відбуваються у системі медичних оглядів працюючого населення, згідно з вимогами Держпраці України, поглиблюють знання з критеріїв експертного встановлення професійних та виробничо-зумовлених захворювань,  відпрацьовують практичні навички з організації та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці тощо. 

На базі Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни (м. Київ, Пуща-Водиця) проводиться виїзний цикл тематичного удосконалення «Психофізіологічна реабілітація осіб, які перебували в надзвичайних ситуаціях» (куратор циклу – проф. Г. Пишнов).  На циклі навчається 24 лікаря, що працюють в госпіталі. Під час циклу слухачі отримують нову інформацію щодо методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань, що пов’язані із впливом на людину екстремальних умов (впливу хімічних, фізичних, біологічних факторів навколишнього середовища, гострого та хронічного стресу, втоми та ін.), знайомляться з найновішими науковими розробками з питань психофізіологічної реабілітації осіб з посттравматичними стресовими розладами тощо.