Search

 
 

Протягом місяця 3.09. – 02.10.2018 р. науково-педагогічними працівниками кафедри терапії і геріатрії Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика проведено навчання на першому циклі тематичного удосконалення «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому і старечому віці».

Цикл проводився на новій базі кафедри терапії і геріатрії (зав. кафедрою професор Л. Стаднюк) – Київській міській клінічній лікарні № 1.

Особливістю даного циклу став розбір найбільш поширених у геріатричній практиці синдромів та можливість їх медикаментозної корекції. Під час семінарських та практичних занять слухачі жваво брали участь в обговоренні особливостей лікування пацієнтів старших вікових груп, а також ділилися своїми позитивними враженнями від професійного спілкування, доброзичливої атмосфери на заняттях, яка сприяла найкращому обміну досвідом між науковцями та практиками.