Search

 
 

Організація навчання у інтернатурі  за фахом  «Педіатрія» як на кафедрах, так і на базах є важливою задачею у  підготовці кваліфікованого лікаря педіатра як первинної, так і вторинної ланки, кваліфікація якого відповідала б міжнародному та європейському рівням.

Якісна зміна післядипломної освіти, формування системи безперервного професійного розвитку лікаря,  формування нової моделі навчання в інтернатурі та багато інших державних завдань у реформуванні медицини, ставить перед науково-педагогічними працівниками кафедри Педіатрії 2 Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика завдання щодо необхідності швидких кроків по удосконаленню післядипломного  навчального процесу.

Питання  оптимізації роботи в інтернатурі з Педіатрії  багато в чому залежать від якості навчання на базах навчання (заочний цикл).  Головними лікувальними закладами навчання інтернів педіатрів кафедри Педіатрії 2 є лікарські заклади педіатричної спрямованості у Житомирської області. Це КУ Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, КУ ЦДМП та КУ міська дитяча лікарня  м. Житомира; КУ ЦДМП м. Бердичева Житомирської області та інші бази стажування.

24 - 25 жовтня 2018 р. доцентами кафедри педіатрії 2 В. Корнєвою та В. Козачук  була проведена позапланова перевірка якості навчання на базах інтернатури з педіатрії у КУ Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня,  КУ ЦДМП та КУ міська дитяча лікарня  м. Житомира.  Під час перевірки на вказаних базах навчалося 5 інтернів. Загальна кількість інтернів педіатрів кафедри педіатрії 2, що навчаються на заочному циклі у Житомирській області складає - 13 інтернів. Індивідуальні плани навчання в інтернатурі виконуються відповідно графіку. У лікарів інтернів педіатрів було проведено проміжній залік, який передбачений на другому році навчання в інтернатурі (всі інтерни отримали залік).

З базовими керівниками інтернів, а саме  заступником головного  лікаря КУ Житомирська обласна дитяча клінічна  лікарня С. Русак, в.о. головного лікаря КУ ЦДМП та міської дитячої лікарня м. Житомира М. Береговою та заступника головного лікаря з медичної частини  КУ ЦДМП м. Житомира С. Довгаль проведено заняття з питань оптимізації навчання інтернів  на базах стажування. Керівники інтернів ознайомлені з сучасними  підходами в організації навчального процесу:  ігровий метод, рольовий метод, кейс-стаді (case study) або метод ситуаційної вправи, відіо-пости. Рекомендовано залучати інтернів до створення професійних  web-сторінок та  web-квестів.

Таким чином, щорічні виїзди науково-педагогічних працівників Інституту сімейної медицини  НМАПО імені П.Л. Шупика на бази стажування з інтернатури повинні допомогти  у реалізації стратегії розвитку медичної освіти в Україні.  Такі виїзди, в тому числі методична робота  з базовими керівниками, допоможуть покращити організацію навчального процесу та методику викладання і координацію навчання на заочному циклі навчання в Інтернатурі; сприятимуть у вихованні самостійності у лікаря-інтерна як в прийнятті рішень щодо призначення лікування, так і у виконанні маніпуляцій хворим дітям; у вихованні навичок до систематичної самоосвіти та  роботі в команді.