Search

 
 

03 жовтня 2018 року відбулося чергове засідання вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ).

Відповідно до першого питання порядку денного, голова вченої ради факультету Лариса Бабінцева ознайомила присутніх із основними положеннями проекту Стратегії розвитку медичної освіти в Україні та тими пропозиціями, що надійшли до деканату від кафедр факультету. Зокрема свої пропозиції озвучили завідувачі таких кафедр: радіології – професор Олег Щербіна, клінічної лабораторної діагностики – професор Ганна Луньова, іноземних мов – доцент Лада Лічман, педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права – професор Володимир Краснов. Вчена рада факультету ПКВ прийняла рішення про передачу пропозицій для узагальнення по Академії. Серед запрошених по цьому питанню були відповідальні за навчально-методичну роботу на кафедрах факультету.

Другим питанням порядку денного стала атестація аспірантів і здобувачів кафедр факультету І року навчання (2017 - 2018 навчальний рік). Було заслухано та затверджено звіти 4 аспірантів різних форм навчання та 5 здобувачів наукового ступеня кафедр факультету.   

Наступним питанням слухали звіти про виконання клінічними ординаторами кафедр факультету (громадян України та іноземців) індивідуальних планів роботи за 6 місяців навчання (березень - вересень 2018 року). Проміжна атестація здійснюється відповідно до Положення про клінічну ординатуру (наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 04.03.2015 № 914) та інших нормативних документів Академії.

Особливістю атестації та звітування по другому та третьому питаннях порядку денного є обов’язкова присутність наукових керівників і кураторів. 

Далі заступник голови вченої ради професор Станіслав Видиборець висвітлив питання виконання кафедрами факультету рішень вченої ради Академії та їх відображеннія в щомісячному моніторингу. Зокрема зауважив на виконання рішень із терміном «постійно».

Наприкінці засідання було розглянуто кадрові питання, зокрема про обрання на посади кафедри променевої діагностики доцента – О. Поліщук та асистента – В. Кундіної. Завершилось засідання розглядом питань з розділу «Різне».