Search

 
 

Серед головних стратегічних напрямків розвитку кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика колективом кафедри на чолі з її завідувачем, д. мед. н., доцентом С. Саволюком розглядаються питання перспективної підготовки молодих науково-педагогічних кадрів з числа клінічних ординаторів та аспірантів, використання малоінвазивних хірургічних технологій (лапароскопія, ендоскопія) в умовах планової та ургентної абдомінальної хірургії та пріоритетна імплементація протоколу хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery), вимагаючи мультидисциплінарного командного підходу.

Саме тому, в період з 30 липня по 3 серпня 2018 року відбулася робоча поїздка з метою стажування та обміном досвіду науково-педагогічних працівників кафедри хірургії та судинної хірургії (к. мед. н., доцент В. Лисенко, асистент М. Крестянов, аспіранти (А. Глаголєва, Д. Завертиленко) та клінічного ординатора (Юсіфова Севіндж) до Турції (м. Стамбул) в клініку Istanbul Bariatrics, яку очолює професор Mehmet Ali Yerdel – цей медичний центр спеціалізується на виконанні лапароскопічних баріатричних операцій, зокрема Sleeve-резекції шлунку, в лікуванні морбідного ожиріння та метаболічного синдрому. Саме аспектам підготовки мультидисциплінарної команди та періопераційного супроводу пацієнтів були присвячені 4 лекції, що були прочитані співробітниками центру, практичні аспекти виконання лапароскопічної Sleeve-резекції шлунку були висвітлені під час участі в виконанні 7 лапароскопічних баріатричних операцій. Така зацікавленість проблемами баріатричної хірургії колективом кафедри хірургії та судинної хірургії є не випадковою: по-перше, на сьогоднішній день основним методом їх виконання є лапароскопічний доступ, що є головним стратегічним напрямком подальшого розвитку кафедри, по-друге, серед науково-практичної проблематики кафедри є проблема лікування цукрового діабету та його ускладнень і метаболічного синдрому, який, згідно останніх європейських та світових настанов, повинен розглядатися в орбіті баріатричної хірургії, по-третє, темою майбутніх дисертаційних робіт аспіранта Д. Завертиленко та клінічного ординатора Юсіфової Севіндж, які будуть виконуватися під науковим керівництвом доцента С. Саволюка, є саме проблеми хірургічного лікування морбідного ожиріння та метаболічного синдрому при наявності у хворого гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, що обмежує застосування низки оперативних втручань, вимагаючи розробку нових, інноваційних підходів до планування операції та прогнозування ускладнень в ранньому та віддаленому терміні спостереження, та імплементація протоколу хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery) при виконанні лапароскопічної Sleeve-резекції шлунку та гастроплікації в запропонованому варіанті кафедри хірургії та судинної хірургії Академії.

Це стажування сприяло налагодженню співпраці між нашими установами, в звˊязку з чим заплановано цілу низку робочих поїздок як турецьких колег до Києва з стажуванням на робочому місці в клініці кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО, так і баріатричного центру в Турції колективом кафедри хірургії та судинної хірургії на чолі з д. мед. н., доцентом С. Саволюком для проведення спільних досліджень та спільних виступів на європейських та світових баріатричних і діабетологічних наукових форумах.