Search

 
 

22 вересня 2018 у м. Львові, під егідою Асоціації дитячих оториноларингологів України, відбулася VII Українсько-польська науково-практична конференція дитячих оториноларингологів «ЄВРОЛОР – 2018».

Метою конференції було: актуалізація та популяризація новітніх методів діагностики та лікування патології ЛОР органів; узагальнення світових наукових досліджень щодо найпоширеніших проблем оториноларингології;  демонстрація унікальних хірургічних втручань.

З доповідями виступили провідні спеціалісти в галузі оториноларингології з України та Польщі.

На конференції висвітлювалися новітні світові досягнення з питань діагностики та лікування захворювань вуха, горла та носа, зокрема хронічного тонзиліту, гострого та хронічного середнього отиту, сенсоневральної приглухуватості, хронічного стенозу гортані та трахеї, риносинуситів, алергічного риніту. Були розглянуті проблеми кохлеарної імплантації, ендоскопічної хірургії приносових синусів. Польські колеги поділилися позитивним досвідом роботи приватної ЛОР-клініки.

Під час конференції відбувся сателітний симпозіум «3D технології в отохірургії» та майстер-клас «Live surgery» (демонстрація ларинготрахеопластики на анатомічній моделі), який блискуче провів професор Ярослав Шидловський.

Загалом, в роботі конференції взяло участь понад 250 фахівців з профільних установ України, США, Прибалтики.  Всі учасники конференції отримали багато цікавої та корисної інформації з різних розділів дитячої оториноларингології.