Search

 
 

Налагодження та реалізація наукової співпраці визначена, як один із стратегічних напрямків розвитку кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

У межах зазначеного, протягом 2017 − 2018 років НМАПО імені П.Л. Шупика було укладено угоди про співпрацю, з метою проведення спільних досліджень за відповідними напрямками, з наступними закладами та установами:

обласна громадська організація «Чернігівська ліга фармацевтів» та аптечні заклади Дніпропетровської і Тернопільської областей (аптека № 1 «Червона Економ Аптека» м. Кривий Ріг, аптеки № 1 та № 2 м. Ланівці) – обґрунтування організаційно-методичних засад побудови, впровадження, ефективного функціонування та поліпшення систем якості в аптечних закладах;

фармацевтична служба Запорізької обласної клінічної лікарні – обґрунтування організаційно-методичних засад розробки, впровадження, ефективного функціонування та вдосконалення системи якості фармацевтичної служби спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу;

Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України – обґрунтування теоретико-методологічних та організаційно-методичних засад забезпечення якості біологічних лікарських засобів на різних етапах їх життєвого циклу;

Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України – вивчення правових та етичних аспектів забезпечення якості і безпеки лікарських засобів, запобігання поширенню фальсифікованих лікарських засобів на етапах оптової, роздрібної реалізації і медичного застосування в умовах гармонізації законодавства України з законодавством Європейського Союзу. Також у цьому напрямку було налагоджено співпрацю з Навчально-науковим центром медичного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українським відділенням кафедри ЮНЕСКО з біоетики, кафедрою педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П.Л. Шупика.

Наступним перспективним напрямком розвитку кафедри є налагодження наукової співпраці з зарубіжними установами та організаціями. Так, на даний час триває робота щодо укладання угоди про наукову співпрацю з факультетом фармації Тбіліського державного медичного університету (Грузія). Здійснюється листування та обмін інформацією з Факультетом фармації імені Леслі Дана Університету Торонто (Канада).