Search

 
 

На даний час в НМАПО імені П. Л. Шупика накопичено великий досвід педагогічної роботи в медичній сфері, що включає багатий арсенал різноманітних методів навчання.

Основна мета полягає не тільки в донесенні до учнів нових знань та методик, але і в  активізації їх пізнавальної діяльності.

На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика для цього використовується великий арсенал методів організації навчальної роботи: лекції, практичні заняття, самостійна  робота.

Але навчальний процес не може відбуватись успішно, якщо при цьому в комплексі не використовуються методи активізації пізнавальної діяльності.

Нетрадиційні, нові методи організації навчального процесу посідають важливе місце серед різноманітних форм організації навчання. На кафедрі вони проходять в новій формі – у вигляді симуляційних лекцій, які проводить проф. О. Лоскутов, доц. І. Кучинська, аспірант В. Колесников.

У першій частині заняття курсантам пропонують вирішення практичної, задачі, що включає реальну симуляцію з використанням манекена та динамічних змін показників гемодинаміки.

Друга частина заняття включає де-брифінг та огляд гайдлайнів даної проблематики.

Такі методики наближують навчання до практичної діяльності. Слухачі залюбки беруть участь в таких заняттях та за даними анонімного анкетування високо оцінюють такі інтерактивні лекції.

Кафедра надалі планує розширення подібних форм навчання.