Search

 
 

20 - 21 вересня 2018 року в м. Києві відбувся Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково–практична конференція з міжнародною участю «Репродуктивне здоров'я в Україні: тенденції, досягнення, виклики та пріоритети» (до 90-річчя академіка В. Грищенка).

Захід внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково–практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 р.», затверджений МОЗ та НАМН України.

Організатори Пленуму: Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та Український державний інститут репродуктології, Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», Київська міська державна адміністрація.

У роботі конференції брали участь провідні вітчизняні фахівці в галузі акушерства, гінекології, репродуктології, перинатології, фетальної медицини та пренатальної діагностики. Були запрошені відомі зарубіжні фахівці з Італії, Німеччини, Великобританії, Латвії, Судану.

У реалізації наукової програми конференції активну участь брали відомі науковці Українського державного інституту репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика, які в своїх доповідях звернули увагу на проблемні питання акушерства та гінекології України в сучасних умовах, аналіз материнської смертності та шляхи її зниження, перинатальну медицину та медицину плода, сучасні аспекти екстрагенітальної патології, невідкладні стани в акушерсько–гінекологічній практиці, інноваційні хірургічні технології в гінекологічній клініці, досягнення та проблеми репродуктології, питання ендокринної гінекології, жіночого здоров’я у різному віці та дитячої і підліткової гінекології.

Велику увагу приділили ролі симуляційного навчання в системі вищої медичної освіти та новітнім освітнім тенденціям у формуванні професійних компетенцій лікаря акушера-гінеколога.

19 вересня відбувся преконгрес клінічний майстер-клас із залученням симуляційних технологій «Оперативні вагінальні пологи та дистоція плечиків». Преконгрес відбувався у Центрі симуляційних методів навчання (ЦЕСИМЕН) НМАПО імені П. Л. Шупика. Відкриття семінару відбулось за участю проф. О. Толстанова, проф. В. Камінського та доц. А. Ткаченко. В роботі клінічного майстер-класу були розглянуті питання безпечності оперативних вагінальних пологів, особливості використання ультразвуку в пологах, акушерська допомога при дистонії плечиків плода. Учасники семінару мали змогу відпрацьовувати практичні навички з використанням манекенів, вакуум-екстрактора, акушерських щипців під керівництвом prof. Dace Rezeberga, ass. prof. Anna Miskova (Латвія).

20 вересня був проведений зірковий майстер-клас «Прикладні аспекти сучасних європейських трендів в акушерстві-гінекології» за участю член-кор. НАМН України, проф. Т. Татарчук та Н. Володько. Були розглянуті питання алгоритмів діагностики, консервативних та оперативних методів лікування цервікальних інтраепітеліальних неоплазій. Також в цей день відбулась спільна нарада голів споріднених професійних медичних асоціацій, голів обласних осередків ГО «ААГУ», обласних акушерів-гінекологів з питань реформування галузі та ролі професійних асоціацій у цьому процесі.

21 вересня відбулись секційні засідання присвячені питанням репродуктивної медицини, ендокринної гінекології, перинатології, дитячій та підлітковій гінекології, оперативній гінекології, онкогінекології та невідкладних станів в акушерстві та гінекології за участю провідних науковців України.

Особливу зацікавленість у молодих науковців викликало засідання Молодіжного фахового товариства акушерів та гінекологів України (UNTOG) спільно з Міжнародною мережею стажерів з акушерства та гінекології (ENTOG) під керівництвом доцента кафедри акушерства, гінекології та репродуктології УДІР НМАПО імені П. Л. Шупика А. Камінського, яке проводилось англійською мовою.

Загалом, впродовж Пленуму пролунало більше 250 доповідей на 23 наукових сесіях.