Search

 
 

10 - 11 вересня 2018 року в м. Чернівці відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ядерної медицини». НМАПО імені П. Л. Шупика в організаційному комітеті конференції представляли науково-педагогічні працівники кафедри радіології: професор О. Щербіна, професор Д. Мечев, д.мед.н. С. Макеєв. 

Конференцію відкрила президент Українського товариства фахівців з ядерної медицини професор О. Солодянникова. З вітальним словом виступив завідувач кафедри радіології професор О. Щербіна.

У рамках науково-практичної конференції було проведено майстер-клас «25-річне спостереження за хворими на папілярний рак щитоподібної залози, що лікувалися радіоактивним йодом» (автори: професор Д. Мечев, професор О. Щербіна, к.мед.н. Ю. Северин). Також із доповідями виступили працівники кафедри радіології к.мед.н. С. Коваль та аспірант Т. Новікова.

Загалом на наукових сесіях конференції зроблено 19 доповідей як провідними фахівцями галузі, так і молодими вченими з України, Білорусі, Польщі, Чехії, Угорщини. Після виступів відбулась жвава дискусія та обговорення доповідей. За два дні конференцію відвідали представники всіх регіонів України. Цікавим виявився сателітний симпозіум, проведений підприємствами-виробниками обладнання та радіофармацевтичних препаратів.

По завершенню основної програми конференції завідувач кафедри радіології професор О. Щербіна провів нараду завідувачів кафедр радіологічного профілю закладів (факультетів) післядипломної освіти України, на якій розглянуто організаційні питання подальшого розвитку радіологічних дисциплін у світлі європейських вимог.

Наступну конференцію спеціалістів із ядерної медицини вирішено провести в м. Хмельницький у вересні 2019 року.