Search

 
 

20 вересня 2018 р. в Бібліотечно-інформаційному центрі Варшавського медичного університету (ВМУ) відбулася науково-практична конференція, присвячена міждисциплінарному догляду за людьми похилого віку. Захід проходив під патронатом ректора ВМУ проф. Мірослава Вайгоша.

Проблема догляду за цією соціальною групою людей є надзвичайно актуальною як у Польщі, так і у нашій державі. Адже в Україні надзвичайно високий рівень смертності населення, який невпинно зростає рік від року. За даними Державного комітету статистики, впродовж останніх п’яти років смертність в Україні становить близько 800 тисяч осіб на рік.
Організаторами зустрічі було Відділення громадського сестринського догляду Медичного університету і кафедра геріатрії університету у співпраці з Департаментом розвитку сестринської справи Люблінського університету, кафедрою геріатрії медичного університету в Бидгощі та кафедрою медсестринства у неврології та нейрохірургії медичного університету в Бидгощі. Ці академічні установи є провідними у Польщі у сфері вивчення різних аспектів проблем старечого віку.
Конференцію відкрила та очолювала представник кафедри соціальної медицини доктор Зофія Сенкевич.
Першою у програмі була доповідь «Життя в похилому віці та медицина - гуманістичний погляд», з якою виступив д.мед.н. Яцек Імієла. Виступаючий обговорив різні аспекти старіння: біологічний, психологічний та соціальний і наголосив на необхідності привернення уваги лікарів до гуманістичного змісту. Говорячи про демографічну ситуацію і стан здоров'я населення Європи, п. Імієла наголосив на необхідності зміни системи охорони здоров'я. Він також дав багато цінних порад щодо способів спілкування з літнім пацієнтом.
Учасники конференції взяли участь у пленарному засіданні, в ході якого обговорювалися такі питання, як проблема виключення літніх людей з сучасного світу, де панують цифрові технології, ефективність догляду за літніми людьми та харчування в літньому віці. Також було проведено дві паралельні сесії з медичних аспектів старіння та сестринського догляду.

Серед учасників конференції були також представники закладів паліативної та хоспісної допомоги. Деякі з них співпрацюють з кафедрою паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика та Асоціацією паліативної та хоспісної допомоги.
Підводячи підсумки конференції, доктор Зофія Сенкевич і доктор Веслав Фідецький з Медичного університету в Любліні наголосили на необхідності міждисциплінарної співпраці членів команди у вирішенні медичних проблем літніх людей.