Search

 
 

20 вересня 2018 р., відповідно до графіку, відбулася перевірка КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростишівського району» (Житомирська обл., Коростишівський р-н, вул. Героїв Небесної сотні, 58) – бази заочного стажування інтернів, які навчаються на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика.

Керівником лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» під час заочного етапу навчання є директор ЦПМСД Коростишівського району В. Татура.

Відповідальні за навчально-методичну роботу кафедри д.мед.н. О. Процюк та за роботу з лікарями-інтернами к.мед.н. Т. Бухановська перевірили наявність необхідної документації, а саме, Положення про інтернатуру/спеціалізацію медичних закладів вищої освіти, типового навчального плану та програми інтернатури, наказу про зарахування лікарів-інтернів зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина» на посади до ЦПМСД Коростишівського району, списку лікарів-інтернів, що проходять стажування (на сьогодні лікар-інтерн О. Коляда), умови в яких здійснюється заочне стажування та ін.

У цілому, організацію роботи на базі заочного стажування лікарів-інтернів визнано задовільною.