Search

 
 

17 – 19 вересня 2018 р. завідувач кафедри інфекційних хвороб Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика професор Олександр Дуда взяв участь у роботі інтернаціонального конгресу Європейської асоціації захворювань респіраторної системи «European Respiratory Society (ERS)», що відбувся в м. Париж (Франція).

Програма візиту передбачала участь у наукових засіданнях найбільшого Європейського форуму з питань вивчення патогенезу, діагностики та лікування захворювань респіраторної системи на сучасному науковому і практичному рівні. Під час конгресу активно обговорювались сучасні підходи до медикаментозного лікування у пацієнтів різних вікових групп з різноманітною фоновою патологією. 

Отримана на конгресі нова наукова інформація буде впроваджена в навчально-науковий процес кафедри інфекційних хвороб, що безперечно допоможе покращити підготовку слухачів щодо надання лікувально-діагностичної допомоги пацієнтам як з гострими захворюваннями дихальної системи, так і пацієнтам з хронічними хворобами респіраторного тракту.