Search

 
 

11 - 13 вересня 2018 року в місті Одеса відбувся щорічний захід, присвячений найактуальнішим проблемам, найновітнішим досягненням, розробкам та винаходам в неврології – Нейросимпозіум. Захід зібрав наукових діячів, лікарів неврологів, нейрохірургів, психіатрів,  терапевтів, сімейних лікарів та інших спеціалістів нашої країни та закордону - Бельгії, Франції, Литви.

У заході брали участь співробітники кафедри неврології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика.

Д.мед.н., професор Тетяна Слободін виступила з декількома доповідями.  Перша була присвячена больовим синдромам у пацієнтів з коморбідною патологією. Значну увагу Тетяна Миколаївна приділила особливостям пошуку анальгетичних засобів для пацієнтів, які мають супутню патологію та  приймають інші медикаменти. У цих випадках ми маємо враховувати особливості метаболізму пацієнта та  фармакокінетики ліків, які можуть призначатися в комбінації та потенціювати побічні ефекти один одного. Наприклад, комбінація варфаріну, целекоксибу та вортіоксетіну може призвести до шлунково-кишкової кровотечі з тієї причини, що усі ці препарати метаболізуються одним й тим самим ферментом печінки CYP2C9. Пошук безпечних та раціональних медикаментозних поєднань є дуже важливим для успішного процесу лікування. В доповіді «Мігрень» Тетяна Миколаївна зауважила, що для успішного лікування цієї хвороби вкрай необхідно розуміти етіологічні та патогенетичні механізми її розвитку. Мігрень, що відноситься до каналопатій, має патогенетичні перехрестя з невропатичним болем та епілепсією. Тому в її лікуванні окрім засобів, що знімають біль під час нападу (триптани, ерготамінові алкалоїди, анальгетики, нестероїдні протизапальні та комбіновані засоби), використовують превентивну терапію антиконвульсантами (габапентин, прегабалін, вальпроат натрію, топірамат) та антидепресантами (венлафаксин, амітриптилін). Тему головного болю Тетяна Миколаївна продовжила в наступній  лекції «Головний біль, як предиктор деменції».

Значний інтерес публіки викликала доповідь д.мед.н., професора Тетяни Насонової   «Легкі та помірні когнітивні порушення у пацієнтів середнього віку: діагностика та лікування». Тетяна Іванівна наголосила на важливій ролі хронічного психосоціального стресу у порушеннях пам’яті, нейродинамічних функцій в осіб середнього віку, що тісно пов’язано із патофізіологією депресивних і тривожних розладів. При поєднанні когнітивних порушень з тривогою й депресією терапію слід починати з лікування тривоги й депресії, тому що когнітивні розлади в такому випадку можуть мати вторинний характер щодо емоційних порушень. Слід враховувати, що багато лікарських засобів, зокрема холінолітики, трициклічні антидепресанти, нейролептики, бензодіазепіни, можуть погіршувати когнітивні функції. Пошук лікарських засобів, що зменшують тривогу і при цьому не погіршують когнітивні та вегетативні функції, є актуальним. 

Д.мед.н., професор Марина Тріщинська розповіла слухачам про сучасний погляд на ефектиівність пентоксифілінвмісних препаратів при  хронічній ішемії мозку. Пентоксифілін, незважаючи на тривале існування на фармакологічному ринку, представляє значний інтерес в лікуванні цереброваскулярних захворювань, завдяки його властивостям впливати на біохімічні властивості крові - він знижує в’язкість крові та покращує її реологічні властивості, знижує рівень запальних цитокінів в крові та інше. Марина Анатоліївна супроводжувала доповідь результатами досліджень та випробувань. На її думку, неврологи не повинні знімати цей препарат зі свого арсеналу для пацієнтів з хронічними порушеннями мозкового кровообігу.
Програма симпозіуму була достатньо насиченою та включала актуальні питання і проблеми сучасної нейронауки. Безсумнівно, нейросимпозіум  став одним з найбільш пам’ятних подій цього року і збагатив неврологічне суспільство не тільки  новими знаннями, але й приємними враженнями від перебування у прекрасному курортному місті нашої країни.