Search

 
 

14 вересня деканат факультету підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ) провів щорічну вступну конференцію лікарів-інтернів.

Відкриваючи конференцію, проректор з навчальної роботи проф. О. Толстанов привітав лікарів-інтернів із вступом в інтернатуру, зупинився на віхах становлення та розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика, повідомивши про 100-річний ювілей та ознайомив із особливостями реформування системи післядипломної медичної освіти України.

На конференцію було також запрошено завідувача сектором інтернатури О. Кирпач, яка наголосила на основних завданнях інтернатури, можливостях очної і заочної частин навчання та відповіла на запитання лікарів-інтернів.

Декан факультету ПКВ Л. Бабінцева ознайомила присутніх із структурою факультету, правилами внутрішнього трудового розпорядку, поінформувала про можливості, що надає Академія для самонавчання. Повідомила про святкування 25-річчя факультету. Особливу увагу декан приділила онлайн підготовці лікарів-інтернів до складання іспиту «Крок-3» відповідно до наказу від 14.04.2016 № 1431 та інструкції, продемонструвавши особливості реєстрації та роботи в системі управління навчанням «Ilias». Також поінформувала присутніх про роботу студентського самоврядування факультету, про майбутні вибори нового голови та про заходи, що проводяться студентським самоврядуванням факультету та Академії, закликала до активної участі.

На зустрічі також були присутні куратори циклів навчання лікарів-інтернів і відповідальні на кафедрах факультету за навчально-методичну роботу.