Search

 
 
05 вересня 2018 року відбулося перше в ІІ півріччі засідання вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ).

Відповідно до порядку денного засідання розпочалося з ретельного аналізу та обговорення нового Положення про рейтингове оцінювання в НМАПО імені П. Л. Шупика.  На засідання запрошено начальника відділу моніторингу якості діяльності О. Ковальчука. Відбулась плідна та цікава дискусія. Також досвідом ведення автоматизованого моніторингу діяльності кафедри поділився завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права професор В. Краснов.

Другим питанням порядку денного розглянуто питання трудової та виконавчої дисципліни на кафедрах факультету. Зокрема, декан факультету Л. Бабінцева нагадала про виконання наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 26.04.2018 № 1898 «Про затвердження Плану заходів на 2018 рік щодо посилення контролю за відвідуванням занять іноземними громадянами, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика» та перевірку завідувачами кафедр остаточних змін до посадових інструкцій і функціональних обов’язків науково-педагогічних працівників кафедр факультету.

Надалі заслухано інформацію про підготовку кафедр факультету до святкування 100-річчя Академії та 25-річчя факультету.

Наступне питання, як завжди, стосувалося виконання кафедрами факультету рішень вчених рад Академії та факультету, а також їх відображення в щомісячному моніторингу. Заступник голови вченої ради професор С. Видиборець зокрема зауважив на виконанні рішень із терміном «постійно».

Наприкінці засідання було розглянуто питання з розділу «Різне», зокрема рекомендовано для затвердження на вченій раді Академії рукопис навчального посібника англійською «Ґенеза імплементації компетентнісної освітньої концепції в теорію і практику іншомовної підготовки студентів ЗВО України» (автор – завідувач кафедри іноземних мов доцент Л. Лічман) та двох нових навчальних планів і програм циклів тематичного вдосконалення цієї ж кафедри «Підготовка до міжнародного іспиту Pearson test of English General» і «Підготовка кадрового резерву НМАПО імені П. Л. Шупика. Ділова англійська мова для професорсько-викладацького складу».