Search

 
 

13 вересня 2018 р. в Інституті серця МОЗ України відбулася перша в новому навчальному році реєстрова науково-практична конференція «Венозний тромбоемболізм: новітні підходи до діагностики та лікування».

Для участі в конференції зареєструвалися більше 140 кардіологів, терапевтів, судинних хірургів, лікарів з функціональної діагностики та інших суміжних спеціальностей з різних регіонів України, у тому числі слухачі кафедр кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій, функціональної діагностики, анестезіології та інтенсивної терапії, а також лікарі-інтерни кафедр Академії.

Ідея конференції полягала в обговоренні сучасних рекомендацій з діагностики та лікування венозних тромбозів, тромбоемболії легеневої артерії, а також посттромбоемболічної легеневої гіпертензії.

Завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій, член-кореспондент НАМН України, професор Б. Тодуров у своїй доповіді зупинився на комплексному лікуванні тромбоемболії легеневої артерії. Доцент кафедри функціональної діагностики Л. Ткаченко висвітлила сучасні підходи до обстеження та лікування пацієнтів з хронічною посттромбоемболічною легеневою гіпертензією. У кількох доповідях співробітників Інституту серця МОЗ України (А. Хохлов, М. Стан, Л. Стеценко) було детально висвітлено існуючі стандарти та проблемні аспекти обстеження хворих з підозрою на тромбоемболію легеневої артерії на догоспітальному і госпітальному етапах. Особливе зацікавлення аудиторії викликала доповідь запрошеного гостя - професора кафедри хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького Ю. Орла, який розповів про клінічні аспекти венозного тромбоемболізму при тромбофілії.

У рамках конференції відбулася презентація монографії Б. Тодурова «Тромбоемболія легеневої артерії: діагностика та хірургічне лікування».

Основним підсумком конференції можна вважати чітко розставлені доповідачами акценти щодо алгоритмів обстеження та реальних можливостей лікування венозного тромбоемболізму і тромбоемболії легеневої артерії в Україні.