Search

 
 

5 - 8 вересня 2018 р. у Лісабонському конгрес-центрі (Португалія) відбувся 25 Європейський конгрес з дитячої ревматології (PReS 2018).

PReS є ключовою ланкою  у розвитку педіатричної ревматології у Європі та за її межами. Цей конгрес відвідали провідні дитячі ревматологи з усіх областей України, в тому числі професори НМАПО імені П. Л. Шупика Т. Марушко, О. Ошлянська.

Ревматичні захворювання з кожним роком вражають все більше людей і все частіше цими захворюваннями страждають молоді люди працездатного віку. Як попередити захворювання? Як зберегти працездатність населення, як уникнути інвалідності?

У процесі роботи були представлені презентації та проведені відкриті дискусії з приводу останніх наукових досліджень з дитячої ревматології, аналізи нових синдромів та їх лікування, сучасне медичне обслуговування більш важких ревматичних захворювань у дітей. Доповіді були представлені дитячими ревматологами з Європи та усього світу, що звичайно допоможе подальшому розвитку педіатричної ревматології як у фундаментальних науках, так і в клінічній практиці.

Особливу увагу на конгресі було приділено питанням забезпеченості хворих на ревматичні захворювання високоефективною терапією генно-інженерними біологічними препаратами в умовах нової реальності. Впроваджуючи клінічні випробування нових і ефективних ліків, поліпшення класифікації ревматичних захворювань та розробку досліджень, на сьогодні дитячі ревматологи на сучасному рівні оцінюють та лікують пацієнтів, надають зростаюче значення освітній діяльності з молодими пацієнтами, формуванню думок батьків у процесі прийняття рішень. Ключовими питаннями конференції стали обговорення можливості постійного підвищення кваліфікації лікарів, підтримки і розвитку практики регулярного обміну досвідом між провідними дитячими ревматологами різних країн для поліпшення якості лікування, збереження працездатності та збільшення тривалості життя дітей-пацієнтів з ревматичними захворюваннями, персоніфікований підхід до ведення «важких» пацієнтів, маршрутизація хворих.