Search

 
 

13 вересня 2018 р. відбулася традиційна зустріч керівництва Інституту сімейної медицини з лікарями-інтернами першого року навчання.

13 вересня 2018 р. відбулася традиційна зустріч керівництва Інституту сімейної медицини з лікарями-інтернами першого року навчання.

На заході був присутній перший проректор Академії член-кореспондент НАМН України професор Юрій Вдовиченко, який привітав слухачів зі вступом до Академії та розповив про її історію і проінформував щодо заходів, які заплановані в Академії у зв᾽язку з підготовкою до 100-річного ювілею НМАПО імені П. Л. Шупика.

Наступним взяв слово директор Інституту сімейної медицини професор Олег Шекера, який ознайомив слухачів із структурою та організацією роботи Інституту, представив посадових осіб дирекції, науково-організаційного відділу та кафедр Інституту.

Професор Шекера відмітив, що на сьогодні Інститут сімейної медицини є лідером в Україні щодо розвитку сімейної медицини, і в підтвердження цього розповів про участь науково-педагогічних працівників Інституту в розробці проекту Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини», перспектив запровадження в державі професійного свята – Дня сімейної медицини, створенні навчальних посібників із серії «Сімейна медицина» та інших кроках, які робляться як в Інституті, так і в Академії щодо поліпшення надання первинної медичної допомоги в Україні.

Наступним виступив завідувач кафедри медицини невідкладних станів професор Іван Зозуля, який, зокрема, зупинився на важливості володіння практичними навичками надання екстреної медичної допомоги лікарями загальної практики-сімейними лікарями та розповів про особливості навчального процесу на кафедрі.

Завідувач кафедри сімейної медицини професор Людмила Хіміон ознайомила слухачів з основними напрямками програми навчання сімейних лікарів, їх роллю у системі охорони здоров᾽я в державі.

Завідувач кафедри педіатрії - 2 професор Тетяна Марушко розповіла про особливості підготовки інтернів з питань педіатрії, значення цього напрямку роботи в діяльності практикуючих лікарів загальної практики-сімейних лікарів, а завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги професор Лариса Матюха зупинилася на соціальній ролі сімейних лікарів і запросила слухачів до активної участі в діяльності Асоціації сімейних лікарів України.

З великою увагою присутні лікарі-інтерни вислухали виступ запрошеної до участі у зазначеному заході завідувача сектору інтернатури Олександри Кирпач, яка ознайомила їх з організацією навчального процесу в Академії та розповіла про значення екзаменів КРОК-3 та умов, які створені для підготовки до нього.

У кінці заходу присутні науково-педагогічні працівники відповіли на запитання інтернів, зокрема, висвітлили ситуацію поєднання навчання в Академії зі стажуванням в іноземних навчальних медичних закладах.

Підводячи підсумок заходу професор Олег Шекера, зокрема, акцентував увагу на важливості навчання лікарів–інтернів сучасним технологіям, які є на клінічних базах Академії.

На завершення зустрічі були зроблені спільні фотографії слухачів та представників керівного складу Академії та Інституту.