Search

 
 

3 вересня 2018 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика розпочався очний термін навчання в інтернатурі лікарів-інтернів І року за спеціальністю «Хірургія».

3 вересня 2018 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика розпочався очний термін навчання в інтернатурі лікарів-інтернів І року за спеціальністю «Хірургія».

На навчання прибув 21 молодий спеціаліст, з них за бюджетом 10, спецфондом 11 – це випускники НЗВМО 2018 року (НМУ - 8, медичний інститут ДУ м. Суми – 3, Українська медична стоматологічна академія - 2, Тернопільський ДМУ - 2, Харківський НМУ - 2, Львівський НМУ - 1, Дніпропетровська ДМА - 1, Вінницький НМУ - 1, Івано-Франківський НМУ - 1), базами заочного стажування яких є ЛПЗ м. Києва (8) та областей нашої держави – Чернігівська (9), Київська (2), Сумська (1), Волинська (1).

Завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії д. мед. н., доцент С. Саволюк на вступній лекції доповів про робочий план, програму інтернатури та завдання, які стоять перед молодими лікарями щодо набуття нових знань та вдосконалення практичних навичок та вмінь з усіх розділів клінічної хірургії, вимоги щодо оформлення індивідуальної документації лікарів-інтернів під час проходження очної частини навчання.

Під час виробничої наради д. мед. н., доцент С. Саволюк, відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри к. мед. н., доцент О. Шуляренко, відповідальний за клінічну роботу кафедри к. мед. н., доцент В. Лисенко, відповідальний за роботу з інтернами на кафедрі асистент М. Крестянов ознайомилися з обсягом виконаної лікарями-інтернами роботи згідно з представленими цифровими звітами на заочних базах стажування, планові перевірки яких здійснювалися співробітниками кафедри хірургії та судинної хірургії впродовж 2017 та 2018 року, складені графіки лекцій, семінарських та практичних занять, погоджено графіки обходів в хірургічних відділеннях завідувача кафедри, д. мед. н. С. Саволюка та доцента В. Лисенко, графіки клінічних та патолого-анатомічних конференцій, чергувань співробітників кафедри та лікарів-інтернів в клініці, відпрацювання практичних навичок в симуляційному класі кафедри (лапароскопічний тренажер, електрохірургічні інструменти, зшиваючі апарати).

Після виробничої наради співробітники кафедри хірургії та судинної хірургії побажали наснаги в навчанні та опануванні тонкощів професії хірурга своїм молодим колегам.