Search

 
 

6 - 7 вересня 2018 року в місті Одеса відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мозок і серце», що проходила за підтримки Національної академії медичних наук України, ДУ «Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Асоціації кардіоневрологів України. 

В конференції взяли участь наукові діячі та лікарі різних спеціальностей – терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, ревматологи, анестезіологи, неврологи, ангіохірурги, реабілітологи та інші.

На секційних засіданнях конференції були розглянуті такі наукові напрямки, як фактори ризику, патогенез цереброваскулярних захворювань, роль кардіальної патології в розвитку інсульту, ведення та лікування гострого інсульту та інфаркту міокарду, реабілітація, первинна та вторинна профілактика інсульту та інфаркту міокарда; реконструктивні операції в ангіоневрології, неврологічні аспекти серцево-судинної хірургії, діагностичні можливості в кардіоневрології, захворювання периферійної нервової системи. Значну увагу було приділено новим діагностичним та лікувальним технологіям, а також міждисциплінарним питанням, таким як вивчення стану мозку при різних формах серцевої патології.

В секції «Проблема болю в кардіоневрології» взяла участь професор кафедри неврології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика д.мед.н. Тетяна Насонова з доповіддю «Постінсультні больові синдроми: діагностика, лікування». Після інсульту у хворих часто развиваються болі різної локалізації та етіології. За сучасними уявленнями ці болі можна умовно розділити на три види больових синдромів: 1) центральний постінсультний біль; 2) больовий синдром, пов’язаний с ураженням суглобів паретичних кінцівок, – «синдром больового плеча», постінсультна артропатія; 3) больовий синдром, пов’язаний з больовим спазмом спастичних м’язів паретичних кінцівок. Тетяна Іванівна ознайомила слухачів з основними клінічними проявами, ранніми критеріями діагностики, сучасними методами профілактики та лікування кожного з цих станів, що включає як медикаментозні,  так і немедикаментозні заходи.

Інформація була  цікава для спеціалістів різних галузей медицини, які регулярно стикаються в своїй практиці з постінсультними хворими.  Після доповіді лікарі мали можливість задавати питання та дискутувати.  Міждисциплінарні конференції  відіграють значну роль, бо допомагають лікарям значно розширити рівень своєї підготовки, сформувати додаткові компетенції, необхідні для вирішення комплексних завдань на межі суміжних медичних дисциплін.