Search

 
 

18 - 21 липня 2018 року в м. Дублін (Ірландія) відбувся міжнародний конгрес з проблем вивчення тромбозів та порушень системи гемостазу – 64th Annual Scientific and Standartization Committee (SSC) International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), що об’єднав своєю науковою програмою (25 секцій, 250 симпозіумів, 1200 доповідей) понад 5000 делегатів з усіх країн світу (140 країн з 5 континентів), які представляли майже усі медичні спеціальності, задіяні у вивченні причин, проявів, лікування та профілактики порушень в системі згортання крові та їх наслідків для обговорення та удосконалення національних періопераційних рекомендацій, стандартів та протоколів.

НМАПО імені П.Л. Шупика на цьому авторитетному науковому форумі представляв завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії, д. мед. н., доцент Сергій Саволюк, який в секції Perioperative Management of Antithrombotic Agents представив 2 постерні доповіді, що присвячені узагальненню накопиченого досвіду очолюваної ним хірургічної клініки щодо імплементації рекомендацій Європейського товариства анестезіологів з періопераційної профілактики венозної тромбоемболії (ESA) та протоколу Fast Track Surgery в програму хірургічного лікування пацієнтів з пахвинними грижами (244 хворих з лапароскопічною ТАРР-герніопластикою) та морбідним ожирінням (68 хворих після лапароскопічної рукавної резекції шлунка). Представлені результати відповідали результатам лікування в провідних хірургічних клініках Європи та світу, хоча деякі підходи до техніки виконання операцій якісно відрізнялися, що було предметом дискусії та підвищеної зацікавленості і створило умови для налагодження  майбутньої співпраці між клінікою кафедри хірургії та судинної хірургії та установами Німеччини, Англії, Норвегії.

Участь у конгресі дозволяє сподіватись на розширення сфери наукової та практичної співпраці кафедри хірургії та судинної хірургії, впровадження в наукові дослідження, в навчальний процес, в повсякденну роботу ургентної хірургічної клініки професійних інноваційних підходів, що були презентовані на конгресі.