Search

 
 

Результати міжнародного наукового дослідження кафедри діабетології  Інституту сімейної медицини НМАПО імені
П. Л. Шупика вперше опубліковані в провідному науковому журналі «Diabetic Medicine».

Це спільна робота співробітників кафедри  члена-кореспондента НАМН України,  професора  Бориса Маньковського, доцента Надії Жердьової, а також колег з Голландії "Cognitive functioning and structural brain abnormalities in people with type 2 diabetes mellitus".

Дана стаття є результатом спільних наукових досліджень, що проводяться на кафедрі діабетології в рамках виконання наукових досліджень, спрямованих на вивчення взаємозв'язку між порушеннями когнітивних функцій і структурних змін головного мозку у пацієнтів, які страждають на цукровий діабет 2 типу. Варто відзначити, що ці дослідження фінансувалися спеціальним грантом Європейської федерації з вивчення цукрового діабету (EFSD), який кафедра діабетології отримала вперше серед усіх країн СНГ (головний дослідник проекту - професор Борис Маньковский).

Робота носила міжнародний характер, так як проводилася в тісній співпраці з колегами з Університету Утрехта (Голландія) - професором Біссельсом, докторами Брессерсом і Ван Дер Бергом, які також є авторами статті. В результаті проведення цієї наукової роботи були отримані нові наукові дані, які представлялися авторами на багатьох найбільших наукових конгресах (Еврорейскої асоціації з вивчення цукрового діабету), в тому числі і в якості усних доповідей.

«Diabetic Medicine» - це журнал найстарішої та однієї з найбільш авторитетних діабетологічних асоціацій у світі - Британської діабетичної асоціації (зараз називається Diabetes UK). Природньо, що при розгляді статей, які направляються в журнал, здійснюється дуже ретельне "сліпе" рецензування. Стаття професора Бориса Маньковского та співавторів рецензувалася 3 рецензентами - фахівцем за статистикою, заступником головного редактора та головним редактором журналу. Публікація статті в такому авторитетному науковому журналі свідчить про те, що україніські вчені-медики проводять наукові дослідження на високому світовому рівні.