Search

 
 

13 червня 2018 року на кафедрі клінічної лабораторної діагностики закінчився цикл спеціалізації «Клінічна лабораторна діагностики», що тривав 5,5 місяців.

На циклі проходили навчання 50 слухачів, серед яких були лікарі та біологи з поліклінік, лікарень та наукових інститутів. Географія слухачів також різноманітна: м. Київ і Київська область, міста Луцьк, Одеса, Черкаси, Чернігів і Кропивницькій, а також Одеська, Сумська, Чернігівська та Полтавська області.

Головною метою даного циклу є підготовка лікарів-спеціалістів і спеціалістів-біологів, які самостійно зможуть виконувати морфологічні, цитологічні та біохімічні дослідження відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика». Саме тому, програма циклу охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, що необхідні для підготовки кваліфікованого спеціаліста.

Під час навчання слухачі прослухали лекції з основних напрямів лабораторної медицини: цитологія, гематологія, загально-клінічні та біохімічні дослідження. Повністю опанували практичні навики з морфологічних, цитологічних та біохімічних досліджень. Слід відзначити активну участь слухачів у проведені практичних і семінарських занять за різними тематиками, а також продуктивну взаємодію між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри.

Вважаємо, що саме завдяки такій плідній співпраці всіх учасників навчального процесу слухачі не тільки успішно склали атестаційний комп’ютерний, теоретичний та іспит із практичних навиків, а й показали високий рівень отриманих знань і вмінь. Проведене наприкінці циклу анонімне анкетування показало задоволеність слухачів рівнем викладання на кафедрі клінічної лабораторної діагностики, отриманими знаннями та навиками.

Словами вдячності, що були висловлені на заключній конференції та врученням слухачам сертифікатів про присвоєння звання «лікар-спеціаліст» або «спеціаліст» за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» завершився такий довготривалий цикл.