Search

 
 

6 червня 2018 року у рамках семінарського заняття циклу «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика» для аспірантів денної очної форми навчання на кафедрі філософії факультету підвищення кваліфікації викладачів, спільно з кафедрою інфекційних хвороб Інституту сімейної медицини, відбулася тематична дискусія на тему: «Феномен ВІЛ-інфекції: медико-соціальні та філософські аспекти».

Під модеруванням к.філос.н. В. Березіної у дискусії взяли участь науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри філософії: професор Н. Бойченко, к.філос.н. Є. Буцикін та кафедри інфекційних хвороб: доцент Ю. Сухов.

Мета дискусії: розгляд етико-правових та медико-соціальних питань, пов’язаних із ВІЛ-інфікованими людьми. Аспіранти разом із НПП подивилися автобіографічний фільм Е. Гібера «Сором і безсоромність» та розглянули основні філософські питання його роману «Другу, який не врятував мені життя». Фільм і книга піднімають філософські проблеми стигматизації, самостигматизації та дестигматизації ВІЛ-інфікованих пацієнтів, питання факторів ВІЛ-захворювання та способу життя, зокрема зв’язку ВІЛ із гомосексуальною субкультурою, а також проблеми маніпулювання свідомістю в суспільстві та медицині, пов’язані з ВІЛ.

Учасники дискусії дійшли висновку про важливість підвищення в соціумі толерантності до ВІЛ-інфікованих людей для розбудови демократичного суспільства. Для цього потрібно, щоб такі пацієнти були почуті, а не лише побачені, щоб їхній досвід був інтегрований у суспільну свідомість, як варіант екзистенційного досвіду, зрозумілого зсередини, як досвід людини, яка намагається зберегти свою гідність перед обличчям смерті та стрімкого вмирання, духовні пошуки якої зосереджені на темі смерті та вимагають особливої мужності і чесності. Під цим кутом зору були висвітлені біоетичні принципи надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим пацієнтам. Додатковою метою семінару був розвиток етичної чутливості та формування навиків аргументованого розгляду питань етики.