Search

 
 

27 червня 2018 року на кафедрі клінічної лабораторної діагностики факультету підвищення кваліфікації викладачів завершився цикл інтернатури зі спеціальності «Лабораторна діагностика», що тривав 6 місяців. На циклі пройшли навчання 14 лікарів-інтернів, які закінчили заклади вищої медичної освіти в різних містах України: Києві, Львові, Вінниці, Рубіжному (Луганський ДМУ).

По завершенню навчання лікарі-інтерни самостійно зможуть виконувати морфологічні, цитологічні та біохімічні дослідження відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

Тематика навчання була пов’язана різними напрямами лабораторної медицини: загально-клінічними та біохімічними дослідженнями, гематологією, цитологією тощо. За цими ж напрямами й опановувались практичні навики, основними з яких були з морфологічні, цитологічні та біохімічні дослідження.

Як завжди, в кінці навчання лікарі-інтерни висловили свої зауваження та пропозиції в запропонованих анкетах. Аналіз результатів анкетування показав загальну задоволеність змістом та організацією навчання на кафедрі, особливу увагу лікарі-інтерни в анкетах приділили новій можливості опанування практичних навиків і теоретичних знань у кабінеті лабораторної медицини, що в минулому році запрацював у рамках центру симуляційної медицини.  

Після атестації по завершенню навчання лікарі-інтерни отримали підтверджуючий документ - сертифікат лікаря-спеціаліста зі спеціальності  «Лабораторна діагностика», що дозволяє працювати за обраною спеціальністю протягом наступних 5 років.