Search

 
 

29 березня 2018 року на кафедрі контролю якості і стандартизації лікарських засобів відбувся спільний семінар-тренінг науково-педагогічного складу, керівників баз стажування та провізорів-інтернів Вінницької області.

 У роботі семінару-тренінгу взяли участь Лариса Просяник – голова Вінницької обласної організації фармацевтів «Cum Deo», під егідою якої укладена угода про співпрацю з підготовки провізорів-інтернів на 9 базах стажування–аптеках, що входять до цієї фахової громадської організації, науково-педагогічний склад кафедри, а також керівники аптек та провізори-інтерни, які проходять заочну частину навчання у цих аптечних закладах.

Основною метою семінару-тренінгу було ознайомлення керівників баз стажування та провізорів-інтернів з організаційними та законодавчими аспектами проходження очної та заочної частин інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація».

Семінар-тренінг проходив у форматі «круглого столу» в доброзичливій та конструктивній атмосфері, під час якого учасники заходу могли вільно ставити запитання та давати коментарі. Програма семінару-тренінгу передбачала опрацювання широкого кола питань, що стосуються організації та методичного супроводу навчального процесу на етапі інтернатури у відповідності з сучасними освітніми стандартами.

У вступній частині відбулося більш тісне знайомство учасників семінару-тренінгу. Модератором семінару-тренінгу професором Н. Ветютневою було розкрито основну мету проведення цього заходу, проведено ознайомлення учасників семінару-тренінгу з історією славетного закладу післядипломної освіти – НМАПО імені П.Л. Шупика та профільної кафедри, показано навчальні приміщення і лабораторії кафедри, ознайомлено з наявними інформаційними та комунікаційними ресурсами, у тому числі бібліотекою.

Після вступної частини професор Ветютнева Н.О. довела до учасників семінару-тренінгу окремі положення нової редакції Закону України «Про вищу освіту» та проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я», в яких зазначена  важливість всіх складових безперервного процесу навчання. В рамках цього було акцентовано увагу на необхідності вдосконалення професійних компетентностей фахівців охорони здоров’я після здобуття ними вищої освіти, що дозволяє підтримувати та покращувати стандарти професійної практики впродовж усього періоду професійної діяльності. Крім того, було обговорено проект нового стандарту вищої освіти рівня «Магістр» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», а також стан та перспективи впровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна фармація» для випускників закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання.

В іншій програмній частині семінару-тренінгу було надано методичні рекомендації щодо порядку проходження очної та заочної частин інтернатури, організації навчального процесу тощо. Зокрема були обговорені питання щодо важливості атестації баз стажування, вимог до складання індивідуального плану провізора-інтерна, особливостей роботи на модельних робочих місцях для опанування передбачених освітніми стандартами професійних навичок та вмінь. Розглянуто розділи навчального плану і програми інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» та перелік практичних навичок, якими має оволодіти провізор в процесі навчання, надано консультативну допомогу щодо написання рефератів за навчальними курсами. Учасники окремо зупинилися на організації навчання з курсу військово-медичної підготовки. Також було акцентовано увагу на проходженні базисного (вступного) контролю та аналізі результатів тестування для підвищення ефективності та індивідуалізації навчання під час очної частини інтернатури. Учасники семінару – тренінгу обмінялися думками та досвідом щодо підготовки інтернів до заключної атестації, в якій важливу роль відіграє рівень взаємодії та співпраці суб’єктів навчання, керівників провізорів-інтернів на базах стажування та науково-педагогічного складу профільної кафедри. Завідувачем кафедри професором Н. Ветютневою було наголошено, що освітній процес в НМАПО імені П.Л. Шупика характеризується принципами демократичності і запобігання корупційним проявам, доступом до публічної та професійної інформації на сайті Академії та сторінці кафедри й акцентовано на важливості належного відвідування занять інтернами під час проходження очної частини інтернатури. Всі учасники семінару-тренінгу були забезпеченні пакетом необхідних методичних матеріалів.

У прикінцевій частині семінару-тренінгу керівники баз стажування та провізори-інтерни задавали питання щодо уточнення окремих організаційних аспектів проходження інтернатури, після чого відбулося неформальне спілкування учасників семінару-тренінгу з актуальних питань фармацевтичної практики, зокрема були обговорені питання щодо: якості підготовки майбутніх фахівців фармації в закладах вищої освіти, впровадження дистанційних форм навчання на етапах післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку, важливості професійної самоосвіти; збереження аптек, що здійснюють екстемпоральне виготовлення лікарських засобів; ролі фахових громадських організацій у правовому захисті фармацевтичних працівників та впровадженні фармацевтичного самоврядування тощо.

Учасники семінару-тренінгу з Вінниччини щиро подякували керівництву і всьому колективу кафедри за гостинний прийом та професійно і змістовно організований захід.

Наприкінці було зазначено, що подібні семінари-тренінги для керівників баз стажування та провізорів-інтернів є ефективним шляхом поліпшення якості освітнього процесу на етапі післядипломної освіти. Крім того, кафедрою контролю якості і стандартизації лікарських засобів планується проведення низки тематичних семінарів-тренінгів та майстер-класів з елементами дистанційного навчання з актуальних питань фармації, а саме – принципів впровадження та ефективного функціонування систем якості в аптечних закладах (аптечних складах, аптеках, аптечних мережах), організації забезпечення якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах тощо.