Search

 
 

16 квітня 2018 року на базі Київського міського центру крові (клінічна база кафедри гематології та трансфузіології) відбулось відкриття першого в Україні циклу тематичного удосконалення «Менеджмент якості в службі крові». 

У відкритті брали участь декан факультету підвищення кваліфікації викладачів д.біол.н. доцент Лариса Бабінцева, завідувач кафедри гематології та трансфузіології професор Станіслав Видиборець, директор Проекту з безпеки крові (CDC/PEPFAR) в Україні АМАОЗ Олександр Волок, технічний експерт з безпеки крові АМАОЗ Олександр Сергієнко.

Забезпечення рівного та своєчасного доступу громадян до якісних та безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості для отримання медичної допомоги (хірургічні втручання, онкологічна та гематологічна допомога тощо) – важлива функція держави у сфері охорони здоров’я. Відповідно до рекомендацій ВООЗ та законодавства ЄС, реалізація означеного покладається на Національну систему крові, що наразі формується в Україні відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та державами-членами, з іншої сторони.

Важливий напрям роботи Національної системи крові полягає в організації та впровадженні менеджменту якості у повсякденну роботу установ системи крові (центри крові).

Наразі в Україні впровадження менеджменту якості, як обов’язкової складової частини роботи по заготівлі, переробці, тестуванню, зберіганню, розподілу і транспортуванню донорської крові та її компонентів, перебуває на етапі формування – наявні окремі напрацювання регіональних установ системи крові, що потребують удосконалення. Саме одним із важливих аспектів удосконалення є обмін досвідом між представниками установ системи крові на рівні держави, а також поширення досвіду держав, що мають успіх у царині менеджменту якості.

Кафедра гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика, як опорна кафедра МОЗ України зі спеціальності «трансфузіологія», активно залучається до роботи по формуванню Національної системи крові, зокрема за напрямом підготовки спеціалістів з «менеджменту якості в службі крові», співпрацюючи з Американським міжнародним альянсом охорони здоров’я (АМАОЗ), що виступає виконавцем проекту міжнародної технічної допомоги «Надання технічної допомоги зі зміцнення служб переливання крові в певних країнах за Надзвичайним президентським планом США з боротьби зі СНІДом (PEPFAR)» в Україні, відповідно до Угоди № 1U2GGH000861-01 від 12.09.2012 з Федеральним агентством Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Зауважимо, що на перший цикл тематичного вдосконалення зареєстровано вдвічі більше запланованих слухачів, а саме - 14, це свідчить про його актуальність та своєчасність. Проведенню циклу передувала значна підготовка: кафедрою гематології та трансфузіології спільно з міжнародними та місцевими експертами АМАОЗ вперше розроблено навчальний план та програму очно-заочного, з елементами дистанційного навчання, циклу тематичного удосконалення «Менеджмент якості в службі крові» (тривалість 0,5 міс.), розроблено та, за фінансової підтримки АМАОЗ, видано навчальний посібник «Менеджмент якості в службі крові» (що отримав кожен із перших слухачів циклу), проведено серію вебінарів із метою забезпечення навчального циклу.

Вважаємо, що це вдалий початок серйозної роботи по створенню Національної системи крові в Україні.