Search

 
 

22 - 28 квітня 2018 року представник Інституту сімейної  медицини НМАПО імені П.Л. Шупика д.мед.н. Вікторія Ткаченко взяла участь у англомовному міжнародному семінарі-тренінгу на тему «Медична якість та безпечність» (Зальцбург, Австрія),

що проводиться Відкритим медичним університетом (OMI) в рамках програми Американсько-Австрійського фонду для висококваліфікованих англомовних  лікарів з Центральної та Східної Європи, Росії, Центральної Азії та інших країн з перехідною економікою.

У роботі семінару також взяли участь 27 учасників - лікарів різних спеціальностей  з 20 країн світу.

Під час семінару викладачі з Університету Пансельванської медичної школи (Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, USA)  та відділів з підвищення якості і безпеки медичних втручань Дитячого госпіталю Філадельфії (Children’s Hospital of Philadelphia, USA) надали можливість учасникам підвищити кваліфікацію та поглибити знання з питань  сучасних поглядів на якість медичної дороги, безпеку пацієнтів, методики їх вимірювання і дослідження, заходи з покращання, методики пошуку інноваційних та креативних рішень з підвищення якості, підходи до управління змінами, управління проектами, підбір і формування правильної команди та лідера, побудови плану роботи команди з підвищення якості, проведення моніторингу, PSDA-цикли, стратегії підтримки прогресу процесу, когнітивні помилки, клінічні протоколи та маршрути пацієнта.

На семінарі д.мед.н. В. Ткаченко зробила доповідь з представленням результатів проведеного дослідження з підвищення якості первинної медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу, що викликало позитивні відгуки від викладачів з США, зацікавленість та жваве обговорення аудиторії. Формат проведення семінару дав змогу учасникам заходу не лише отримати нові знання але й обмінятися досвідом. Після семінару учасники отримали сертифікати.

Отримані знання будуть використані та впровадженні в навчально-педагогічну, наукову та клінічну діяльність, систему управління якістю і внутрішні аудити в НМАПО імені П.Л. Шупика та Інституті сімейної медицини.