Search

 
 

6 та 12 червня 2018 року, на запрошення Житомирського осередку обласної та міської Асоціації хірургів України, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, д. мед. н., доцент С. Саволюк взяв участь в роботі науково-практичних семінарів, що були присвячені проблемам хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи (6 червня) та сучасним малоінвазивним технологіям хірургічного лікування варикозної хвороби та її наслідків, де виступив з програмними доповідями.

У своїх виступах д. мед. н., доцент С. Саволюк представив результати лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи, варикозної хвороби вен нижніх кінцівок та їх поєднання і малоінвазивні методики, що застосовуються в умовах хірургічної клініки кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Була представлена сучасна стратегія лікування гнійно-септичних ускладнень синдрому діабетичної стопи з акцентами на органозберігаючій хірургії – активне використання ендоваскулярних методик відновлення магістрального та периферичного артеріального кровотоку, принципів функціональної імобілізації для розвантаження зон аномального розподілу тиску на стопу, застосування вакуумної терапії та сучасних раньових покриттів, вирішення тактичних проблем при лікуванні пацієнтів з ургентною та плановою абдомінальною хірургічною патологією на тлі цукрового діабету з акцентами на використання операцій лапароскопічним доступом.

В рамках доповіді аудиторія (близько 100 осіб) мала можливість ознайомитися з сучасними інноваційними малоінвазивними методиками хірургічного лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок та її ускладнень, а саме: радіочастотна абляція (РЧА), ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) та ендовенозна електрозварювальна облітерація, склерооблітерація.

Представлений мультимедійний супровід сприяв активній дискусії, оскільки висвітлювалися саме технічні та практичні аспекти виконання сучасних малотравматичних ендовенозних методик хірургічного лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, аналізу та прогнозуванню можливих післяопераційних ускладнень та їх профілактики.

Участь в подібних заходах дозволяє презентувати досвід хірургічної клініки кафедри хірургії та судинної хірургії для розширення географії залучення курсантів на навчання на програмних циклах тематичного удосконалення та науково-практичні заходи, які активно проводить кафедра хірургії та судинної хірургії.