Search

 
 

У червні 2018 року завідувач кафедрою ортопедії і травматології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика проф. Г. Герцен був у місті Прага (Чеська республіка) де спілкувався з завідуючим клініки ортопедії лікарського факультету Карлова медичного університету для післядипломної освіти лікарів проф. П. Дунглу.

Під час спілкування, особлива увага приділялась оволодінню лікарями ортопедами-травматологами практичними навичками зі спеціальності. При цьому було підкреслено значення симуляційного навчання і його максимальне приближення до практичних умов роботи підрозділів клініки, у т.ч. операційної.

Для цього у симуляційному (тренінговому) залі клініки ортопедії Карлова університету є оснащення такими ж приладами і інструментами, які використовуються в операційній під час виконання хірургічних втручань на кістках і суглобах. На думку проф. Г. Герцена наявність оригінальних приладів і інструментів у симуляційному залі максимально полегшує умови і підвищує ефективність оволодіння практичними навичками.

Під час спілкування проф. Г. Герцена і проф. П. Дунглу було також підкреслено, що після першого етапу – базисного оволодіння практичними навичками у симуляційному залі, обов’язковим є другий, наступний етап – оволодіння лікарями практичним навичками при виконанні хірургічних втручань в операційній, де вони є асистентами, а також самостійно виконують окремі етапи, або хірургічне втручання у цілому у залежності від його складності.

Ряд фото ілюструють час ознайомлення проф. Г. Герцена з принципами оволодіння практичними навичками лікарями ортопедами-травматологами в ортопедичній клініці Карлова університету для післядипломної освіти лікарів.

Фото 1. Зав. клініки лікарського факультету Карлова університету проф. П. Дунглу (другий справа), зав. кафедрою ортопедії і травматології НМАПО імені П.Л. Шупика проф. Г. Герцен (третій справа) з викладачами клініки.

Фото 2. У симуляційному залі клініки ортопедії Карлова університету проф. Г. Герцен виконує етапи операції ендопротезування колінного суглоба.

Фото 3. У операційній клініки Карлова університету проф. Г. Герцен (другий зліва) виконує етапи операції ендопротезування колінного суглоба.

На завершення професори Г. Герцен і П. Данглу відмітили, що тільки послідовне етапне освоєння і оволодіння практичними навичками за фахом ортопедія і травматологія у симуляційному залі і функціональних підрозділах клініки дозволяє максимально ефективно проводити навчання лікарів ортопедів–травматологів.