Search

 
 

Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх медичних працівників зумовлені інтеграцією України до міжнародного освітнього співтовариства та реформуванням системи охорони здоров’я, вони потребують впровадження в освітній процес сучасних міжнародних медичних та освітніх стандартів.

Серед останніх, з метою покращення рівня професійної компетентності вітчизняних практичних лікарів, важливе значення має оцінювання знань та рівня їх практичної підготовки.

15 червня 2018 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика інтерни другого року навчання склали іспит за системою ОСКІ (ОSCE) ˗ об’єктивний структурований іспит. Це стандартний метод визначення компетентності та клінічних навичок лікарів у Великій Британії, США та Канаді.

Оцінювання клінічних знань проводилося шляхом об’єктивного тестування за допомогою прямого спостереження. Проведення іспиту передбачало проходження 10 станцій: «Інтерпретація лабораторних показників», «Моніторинг в операційній», «Передопераційна оцінка пацієнта», «Серцево-легенева реанімація» та ін. На кожну станцію було виділено обмежену кількість часу – 5 хвилин, що створювало атмосферу максимально наближену до реальної клінічної практики. Кожен інтерн вирішував близько 100 практичних завдань та питань, які попередньо були розроблені викладачами кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика.

 При цьому використовувалися і симуляційні технології, особливо на таких станціях, як «Первинний огляд травмованого», «Важка інтубація», «Серцево-легенева реанімація», «Кардіологічна», «Політравма». Так, на станції «Первинний огляд травмованого» симулювалися різнонаправлені критичні стани у травмованих, які вимагали у інтернів швидкої послідовної клінічної оцінки пацієнта із негайним усуненням життєво загрозливих станів таких як: напружений пневмоторакс, зовнішня або внутрішня критична кровотеча, спінальна травма, нестабільний таз, нейротравма тощо. Активну участь в екзаменуванні брали клінічні ординатори кафедри, які симулювали травмованих пацієнтів, що було несподіванкою для інтернів.

Переважна більшість інтернів успішно впоралися з поставленими практичними завданнями, а 16 (30,18 %) з них по окремим станціям набрали максимальний бал. Такі результати свідчать про високий рівень навчально-методичної роботи на кафедрі та високий рівень підготовки лікарів-інтернів анестезіологів.