Search

 
 

21 червня 2018 року відбулася десята зустріч з головними редакторами та представниками видань, співзасновниками яких є НМАПО імені П. Л. Шупика та тих видань, яким Академія надає наукову підтримку.

Проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук привітала присутніх та представила редакцію журналу «Лікарська справа», співзасновником якого Академія стала у 2018 році. «Сучасним напрямком розвитку наукових видань в Україні все більше стає розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграція їх у світову науку. Наукові видання сьогодні є простором для обміну якісної публічної комунікації вчених, якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот, а також опублікування основних наукових результатів»,- наголосила вона.

Завідувач відділу докторантури та організації наукової діяльності д.мед.н. Марина Тріщинська ознайомила присутніх з основними положеннями наказу МОН України від 15 січня 2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». «Перед редакціями видань сьогодні стоїть важливе завдання привести у відповідність вимогам даного наказу наукове видання та своєчасно надати інформацію до МОН України», - підкреслила доповідачка.

З результатами моніторингу журналів, співзасновниками, яких є Академія, ознайомила присутніх провідний фахівець відділу докторантури та організації наукової діяльності Олена Рачинська. Учасники заходу детально обговорили основні критерії відповідності, які зможуть увійти до Переліку наукових фахових видань України за чинним наказом №32 МОН України. Редакціям було запропоновано оцінити можливості свого видання щодо відповідності вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України та надати орієнтовні дати подання заявки.