Search

 
 

25 червня 2018 року відбулися вступні іспити до аспірантури та здача кандидатського мінімуму аспірантів за фахом «Акушерство та гінекологія» - 14.01.01 в Українському державному інституті репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика.

До здачі кандидатського мінімуму допущено 5 аспірантів другого та третього року навчання. Серед вступників до аспірантури було 11 претендентів; 3 - вечірня форма  навчання, 3 - очна денна форма навчання  та  5 - заочна форма навчання.

Проведення вступних випробувань до аспірантури відкрила голова комісії – проректор з наукової роботи д.мед.н. професор Н. Савичук, оцінку знань вступників до аспірантури та аспірантів (екзаменованих) здійснила комісія у складі: перший проректор,  чл.-кор. НАМН України, професор Ю. Вдовиченко, директор УДІР, д.мед.н. доцент Л. Суслікова, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1, професор О. Голяновський, професор кафедри акушерства та гінекології №1, д.мед.н., професор Т. Романенко, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, к.мед.н., доцент В. Коноплянко, доцент кафедри акушерства та гінекології №1, к.мед.н., доцент О. Морозова.

  

Оцінка проводилось за питаннями і тестовими завданнями екзаменаційних білетів до вступу в аспірантуру, затвердженими вченою радою НМАПО імені  П. Л. Шупика. Члени комісії відзначили достатньо високий рівень знань вступників та аспірантів.