Search

 
 

22 – 24 червня 2018 року в Ризі (Латвія), відбулась науково - практична конференція «Сучасні аспекти діагностики та лікування серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань».

У конференції взяла участь доцент кафедри неврології №1, д.мед.н. Тетяна Насонова. Вона виступила з доповіддю «Пацієнти з церебро-васкулярними захворюваннями: когнітивні та психо–вегетативні порушення».

Вікове зниження когнітивних функцій організму є однією з важливих проблем сучасності і має як медичне, так і соціальне значення. За статистикою у віці старше 65 років деменція зустрічається в 5 - 8% випадків, а у віці старше 80 років - в 20% випадків, тобто у кожного п’ятого. Психічні та поведінкові розлади є також поширеними явищами і порушують якість життя сотням мільйонів людей в усьому світі.

До чинників ризику порушення когнітивних функцій переважно в похилому віці відносять атеросклероз, мозкові інсульти, артеріальну гіпертензію, паління, цукровий діабет,  гіперхолестеринемію, серцеву аритмію, вроджені вади серця, інфаркт міокарду, захворювання дихальної системи та системи крові, а також низький рівень освіти, що пояснюється меншим резервом організму.

Артеріальна гіпертензія займає важливе місце серед чинників ризику. Вона викликає зміни в малих судинах, порушує авторегуляцію, пошкоджує гематоенцефалічний бар’єр, а також сприяє виникненню атеросклеротичних бляшок в великих судинах, що є причиною лакунарних інсультів. Важливе значення мають поодинокі інфаркти мозку у стратегічних ділянках - таламус, медіобазальні відділи мозку та втрата мозкової тканини внаслідок кумулятивного ефекту множинних лакунарних інфарктів. Окрім того, в розвитку когнітивного дефіциту відіграє роль порушення зв’язку між лобними частками головного мозку та підкірковими структурами - корково-підкоркове відокремлення, феномен роз’єднання, що виникає через ураження білої речовини та базальних гангліїв. Всі ці зміни накладаються на процес старіння головного мозку, а також патологічні зміни внаслідок інших захворювань головного мозку. Зараз активно вивчається зв'язок між судинними процесами та нейродегенерацією, вивчається роль компенсаторних властивостей мозку, що в значній мірі залежать від фізичного та психічного преморбідного стану, а також від тривалості дії чинника ризику.

Лікування основного захворювання має ключове значення. Для покращення когнітивних функцій та корекції психічного статусу використовують антихолінергічні засоби, мемантін, протитривожні, седативні засоби, антидепресанти, антиконвульсанти та інші. Вивчається можливість використання вітамінів групи В у комплексному лікуванні когнітивних розладів.

Доповідь завершилась відповідями на питання слухачів. Після виступів учасники мали можливість відвідати екскурсію в Ризькому музеї медицини, в стінах якого і відбувалася конференція. Захід залишив після себе приємні враження, нові знайомства та окреслив нові горизонти для розвитку та професійного росту.