Search

 
 

На Конгресі Американської діабетологічної асоціації, який нещодавно відбувся  в Орландо (США), була представлена нова книга «Атиповий діабет: патофізіологія, клінічна презентація та терапевтичні можливості», видана Американською діабетичною асоціацією під редакцією професора Бориса Дразніна, в якій детально описані різні атипові прояви цукрового діабету.

Книга викликала дуже велику зацікавленість в учасників конгресу та лікарів, які цікавляться проблемами діабетології. Важливо відзначити, що єдиними співавторами книги з країн Центральної та Східної Європи, запрошеними до участі в написанні, стали співробітники кафедри діабетології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика - професор Борис Маньковський та доцент Надія Жердьова, які написали главу «Панкреатогенний діабет», в якій детально розглянуті особливості перебігу та лікування пацієнтів з цукровим діабетом.

Участь науково-педагогічних працівників співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика у складі міжнародного колективу авторів свідчить про визнання їх авторитету в світовому науковому діабетологічному співтоваристві.