Search

 
 

Два важливих науково-практичні форуми відбулися в ДУ «Інститут серця МОЗ України» у перші два дні літа.

01 червня відбулася четверта щорічна реєстрова науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії», організована за активної участі кафедр кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій та функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

У роботі конференції взяли участь близько 100 лікарів-кардіологів, терапевтів, кардіохірургів, реаніматологів, анестезіологів, лікарів з функціональної діагностики. Традиційно основна мета форуму – ознайомити лікарів різних спеціальностей з останніми досягненнями кардіохірургії та інтервенційної кардіології.

З вітальним словом до учасників конференції виступив генеральний директор ДУ «Інститут cерця МОЗ України», завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій НМАПО імені П.Л. Шупика, член-кор. НАМН України, професор Б. Тодуров. Тематика пленарного засідання передбачала розгляд аспектів еволюції кардіохірургічного лікування аортальних вад серця (Б. Тодуров), катетерних технологій протезування аортального і мітрального клапанів (к.мед.н. А. Хохлов, Інститут серця МОЗ України), еволюції протезування клапанів серця (к.мед.н. В. Демянчук, Інститут серця МОЗ України), застосування гемотрансфузійної терапії в кардіохірургічній клініці (І. Кузміч, Інститут серця МОЗ України).

Асистент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій к.мед.н. А. Іванюк доповів про результати власного дослідження застосування мініінвазивних доступів у кардіохірургії.

Увагу аудиторію привернули також доповіді про сучасну антитромботичну терапію після стентування вінцевих артерій (завідувач кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика професор О. Жарінов) і застосування радіочастотних катетерних методів лікування фібриляції передсердь (к.мед.н. Б. Кравчук, НІССХ імені М. Амосова).

В суботу 2 червня 2018 року відбувся українсько-французький науково-практичний семінар з допплерехокардіографічної діагностики «Кількісна оцінка порожнин серця», організований під егідою Інституту серця МОЗ України та кафедри функціональної діагностики за сприяння посольства Франції в Україні.

Основна мета семінару полягала в навчанні лікарів щодо практичного застосування останніх американських і європейських узгоджених настанов з ехокардіографічної візуалізації серця. Основним доповідачем на семінарі був наш співвітчизник, лікар Європейського шпиталю імені Жоржа Помпіду (Париж) к.мед.н. Микола Мирошник.

Понад 250 учасників семінару – лікарі різних спеціальностей, у тому числі слухачі циклу ТУ «Ехокардіографія», з захопленням прослухали інтенсивний лекційний курс і отримали змогу безпосередньо спостерігати за ходом обстеження пацієнтів на екрані великого конференц-залу Інституту серця.

Учасників семінару привітали професор Б. Тодуров, професор О. Жарінов і аташе з питань наукової та університетської співпраці посольства Франції в Україні С. Ріголле.