Search

 
 

19 лютого 2020 року в місті Києві на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «YOUNG SCIENCE 2.0».

18 лютого 2020 року відбулася чергова конференція Асоціації анестезіологів м. Києва (голова – професор А. Біляєв), яка була організована кафедрою дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика за підтримки Національного інституту раку.

Протягом останніх декількох днів у трьох містах нашої країни - Києві, Одесі та Львові пройшли засідання Клубу ендокринологічних новацій, організовані завідувачем кафедри діабетології Інституту сімейної медицини НМАПО імені  П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України професором Б. Маньковським. 

З 18 лютого 2020 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по місту Києву» розпочалось проведення двотижневого очно-заочного циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (викладач – ст. викладач П. Безвербний).

03 – 17 лютого 2020 р. кафедра педіатрії-2 Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, відповідно до заявки адміністрації Чернігівської обласної дитячої лікарні, провела виїзний цикл «Невідкладні стани в педіатрії».

18 лютого виповнилося 82 роки корифею сучасної педіатрії - професору, заслуженому лікарю України Вячеславу Бережному.

Професор Бережний свою трудову діяльність розпочав в 1962 р. лікарем-педіатром Хорольської центральної районної лікарні Полтавської області. З 1966 по 1969 рр. навчався в аспірантурі кафедри факультетської педіатрії Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця.

12 лютого 2020 р. відбулись на парламентські слухання за темою: «Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення».

12 лютого 2020 року в адміністративному корпусі НМАПО імені П.Л. Шупика відбувся черговий превентивний кардіологічний огляд співробітників Академії. Організаторами огляду були кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій (завідувач – член-кореспондент НАМН України, професор Б. Тодуров) i функціональної діагностики (завідувач – професор О. Жарінов), за сприяння базової установи обох кафедр - ДУ «Інститут серця МОЗ України» (генеральний директор – Б. Тодуров).

З метою оптимізації навчально-методичного процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика та відповідно до Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-VIII), статті 7, п.2, а саме: «Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової вищої освіти - в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови», кафедра іноземних мов НМАПО імені П.Л. Шупика розробила навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ділова українська мова за професійним спрямуванням» для підготовки магістрів напряму 073 «Менеджмент» спеціальності – «Менеджмент у сфері охорони здоров'я»..

11 лютого 2020 року відбулося засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності. Відкрила засідання голова комісії, проректор з наукової роботи професор Н. Савичук та ознайомила присутніх з порядком денним.

30 - 31 січня в Центрі симуляційних методів навчання НМАПО імені П.Л. Шупика відбувся тренінг для лікарів-інтернів кафедри акушерства та гінекології №1 із засвоєння базових навичок в лапароскопії.

6 лютого 2020 року відбулося спільне засідання вченої ради та конференція трудового колективу хірургічного факультету.

Конференцію відкрив доцент Володимир Шуба, який проінформував присутніх про мету проведення конференції обумовленої вимогами конкурсу та порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) на посаду завідувача кафедри.