Search

 
 

24 вересня 2020 року в НМАПО імені П.Л. Шупика відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, яка провела захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 – нервові хвороби (медичні науки). ичній сфері.

24 - 26 вересня відбулась 14-та щорічна міжнародна нефрологічна академія – REENA (Renal Eastern Europe Nephrology Academy), організована кафедрою нефрології та НЗТ НМАПО імені П.Л. Шупика, Українською асоціацією нефрологів/Українською асоціацією дитячих нефрологів. Конференція сертифікована Міжнародною асоціацією нефрологів (ISN) та Міжнародною асоціацією дитячих нефрологів (IPNA), як міжнародний CME курс.

Представники кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки – завідувач професор Олег Щербіна та асистент кафедри к.т.н. Юрій Коваленко 17 - 18 вересня в м. Одеса взяли участь в ювілейних 25 курсах Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології імені професора М. І. Спузяка з міжнародною участю.

Активну участь у VII з’їзді Українського товариства фахівців з ядерної медицини, внесеного до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів, які проводитимуться у 2020 році», що відбувся 7 - 8 вересня в м. Кам’янець-Подільський, взяли завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки професор Олег Щербіна та доцент кафедри д.мед.н. Сергій Макеєв.

16 вересня 2020 року у рамках XІ Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» та ІХ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» кафедра терапії НМАПО імені П. Л. Шупика організувала та провела VІ Терапевтичну школу «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів».

23 - 24 вересня кафедрою клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика спільно з Всеукраїнською асоціацією клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ) проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Ефективність, якість та доступність сучасної лабораторної медицини в Україні»..

23 - 24 вересня в рамках першого в Україні Міжнародного конгресу з лабораторної медицини – 2020 відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Ефективність, якість та доступність сучасної лабораторної медицини в Україні».

З 14 вересня 2020 року в Центрі симуляційних методів навчання (ЦЕСИМЕН) НМАПО імені П. Л. Шупика розпочалися заняття для лікарів-інтернів І року навчання кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика.

Поширення Covid-19 спонукало заклади охорони здоров’я до поглиблення співпраці з неурядовими, благодійними, волонтерськими організаціями, які працюють у медичній сфері.

На кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії 22 вересня 2020 року відбулася заключна конференція з нагоди закінчення лікарями проходження циклу спеціалізації за спеціальністю «Нефрологія». Цикл спеціалізації за спеціальністю «Нефрологія» проходив з 13.01 до 22.09.2020 року. На циклі навчалися 32 слухача.

Вересень 2020 року для НМАПО імені П. Л. Шупика, серед іншого, позначився неординарною освітньою подією. 15 вересня вперше розпочався новий та унікальний для системи освіти сфери охорони здоров’я цикл тематичного вдосконалення «Актуальні питання наукового керівництва/консультування дисертаційними дослідженнями: педагогіко-психологічні та правові аспекти» (78 годин).

Кафедра нефрології та НЗТ НМАПО імені П.Л. Шупика закінчила цикл безкоштовних вебінарів для сімейних лікарів, що проходили на платформі АксеМедін. Останній вебінар зібрав у прямому ефірі понад 420 лікарів, проте ще більше фахівців змогли подивитися його на найбільший в Україні платформі оф-лайн.