Search

 
 

На кафедрі загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, заочним аспірантом Маріанною Балінською, була захищена дисертаційна робота на ступінь кандидата медичних наук (доктора філософії) від 23 жовтня 2018 року, ДК № 049082, на тему «Обгрунтування комплексного лікування хворих похилого та старечого віку з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок в стадії трофічних виразок» під керівництвом професора, д.мед.н. Ольги Біляєвої.

8 та 9 листопада у конгрес-холі «Хрещатик» у м. Києві відбулась XVI науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», присвячена 25-річчю кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології та 100-річчю заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Захід відбувся за підтримки Всеукраїнської асоціації дитячої імунології та Бюро ВООЗ в Україні.

Загальновідомо, що проведення масових програм імунізації є одним із найбільш дієвих інструментів із первинної профілактики інфекційних захворювань. Забезпечення регулярного проведення вакцинації – є ефективним засобом контролю над керованими інфекціями як у національному, так і в глобальному масштабах.

21 квітня 2018 р. до Дня науки Указом Президента України № 138/2018 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017» за роботу «Хірургічне лікування патології грудної аорти» присуджено Державну премію в галузі науки і техніки 2017 колективу авторів, в тому числі співробітникам кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії НМАПО імені П. Л. Шупика:

З 16 по 18 листопада 2018 року у м. Белек (Туреччина) відбувся 1-ий міжнародний симпозіум «Сучасні тенденції в імплантології», організований міжнародною організацією AIM academy, що об'єднує  понад 15 країн світу.

13 - 16 жовтня 2018 р. у м. Єрусалим, Ізраїль, відбувся 2 рівень навчального курсу для викладачів сімейної медицини організований Європейською академією викладачів загальної лікарської практики – «Leonardo EURACT Course Level 2 for Trainers in Family Medicine».

11 листопада 2018 р. виповнилось 95 років з дня народження видатного українського гігієніста-токсиколога, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премії імені О. О. Богомольця, академічних премій з профілактичної медицини НАМН України – Ісаака Михайловича Трахтенберга (біографічна довідка – за посиланням).

Зміни, що стосуються навколишнього середовища, способу життя людини, надшвидкого розвитку технологій, не можуть не позначатися на здоров’ї. На стан здоров’я впливає не тільки поява досі невідомих патогенів, а й докорінна зміна способу життя, зумовлена швидкими темпами урбанізації, технологізацією побуту і значною мобільністю населення.

15 листопада 2018 року в місті Києві відбулось чергове засідання Асоціації неврологів міста Києва. Ця громадська спілка щомісячно збирає неврологів Києва для обміну досвідом, обговорення складних ситуацій,  хворих, слухання лекцій провідних спеціалістів з різних питань.

Справжнім святом для кардіологів і лікарів суміжних спеціальностей, які займаються діагностикою та лікуванням аритмій серця, стала ювілейна Х науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві», яка відбулася 15 - 16 листопада 2018 року в Інституті серця МОЗ України. Співорганізаторами цього щорічного заходу були Інститут серця МОЗ України та НМАПО імені П. Л. Шупика.

24 - 27 жовтня у м. Лісабон (Португалія) відбулась 18-та зустріч Європейського товариства з імунодефіцитів (ESID) під гаслом «Первинні імунодефіцити – від внутрішньоутробного розвитку до зрілого віку» («Primary immune deficiency from fetus to elderly»).

17 листопада 2018 року в межах реалізації Національної концепції щодо безперервного професійного розвитку сімейних лікарів та педіатрів в м. Кропивницький відбувся Регіональний науково-практичний семінар: «Сучасна діагностика, лікування та профілактика поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку» за участі провідних вітчизняних фахівців за спеціальністю «Педіатрія», керівника ДОЗ Кіровоградської області, головних спеціалістів  Департаменту Кіровоградського ОДА за спеціальністю «Педіатрія» та «Сімейна медицина».