Search

 
 

27 і 28 травня 2019 р. у м. Києві та м. Дніпрі, під головуванням завідувача кафедри діабетології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, член-кор. НАМН України, професора Бориса Маньковского пройшли засідання Клубу ендокринологічних новацій, на яких з лекцією виступив професор Лешек Чупруняк (Польща).

30 - 31 травня 2019 року відбулася Третя науково-практична конференція «Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України».

Конференція відбулася згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2019 рік.

4 червня 2019 року в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відбулась атестація клінічних ординаторів другого року навчання кафедр хірургічного факультету.

На початку червня кафедра анестезіології та інтенсивної терапії взяла участь у щорічному науково-практичному конгресі «Euroanaesthesia 2019» в м. Відень (Австрія).

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 2 червня 2019 р. у м. Києві відбувся інклюзивний благодійний фестиваль «Друзі Fest» для дітей із багатодітних сімей, з дитячих будинків, сиріт, із родин, які втратили годувальника через події на Сході України,

МОН України уже забезпечило підключення понад 200 вишів та наукових установ до баз даних Scopus та Web of Science за кошти бюджету. Про це повідомив очільник директорату науки МОН України Дмитро Чеберкус.

29 травня 2019 р. відбулося засідання кафедри «Управління охороною здоров'я», на якому було заслухано результати виконання дисертаційної роботи здобувача Царенка Анатолія Володимировича на тему: «Медико-соціальне обґрунтування системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні»

16 - 17 травня 2019 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, присвячена Дню науки «Інтеграція здобутків молодих учених-медиків та фармацевтів в міжнародний науковий простір: сьогодення та перспективи».

З 03 червня 2019 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Березанської міської лікарні (Київська область) розпочалось проведення 1-місячного очно-заочного  циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратор циклу – доц. Л. Закрутько).

Сучасність диктує залучення нових методичних підходів щодо викладання навчального матеріалу. Саме для досягнення цієї мети на навчальній базі медичного університету м. Люблін (Польща) з 13 по 31 травня 2019 р. проводилось вузькопрофільне медичне стажування науково-педагогічних працівників  «Нові та інноваційні методи навчання в медицині»

23 - 24 травня 2019 року в м. Одесі відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Гостре ушкодження та хронічна хвороба нирок, як клініко-патогенетичні синдроми» на базі ДП УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України.

14 травня 2019 року відбувся захист дисертаційної роботи Савінової Катерини Борисівни, асистента кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П. Л. Шупика «Медико-психологічні аспекти здоров’язберігаючих технологій у дітей молодшого шкільного віку» (14.01.10 – педіатрія) на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю