Search

 
 

22 листопада 2019 року відбулася зустріч адміністрації академії НМАПО імені П. Л. Шупика із аспірантами та докторантами першого року навчання. Розпочав зустріч ректор академік НАМН України Юрій Вороненко.

У вступному слові ректор привітав аспірантів та докторантів із початком навчання, ознайомив із структурою Академії, сучасними підходами до управління та організації роботи, а також побажав успішного навчання та наукових здобутків.

Проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук виступила із словами привітання та доповіддю про особливості підготовки докторів філософії та докторів наук. Проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професор Олеся Гульчій ознайомила аспірантів та докторантів із можливостями підвищення рівня знань молодих вчених та спільного навчання із провідними університетами світу та побажала успіхів у навчанні.

Зі словами привітання від деканів факультетів та директорів навчально-наукових інститутів також виступили: декан факультету підвищення кваліфікації викладачів доцент Лариса Бабінцева та директор Інституту сімейної медицини професор Олег Шекера.

Після привітальних слів було проведено школу молодого науковця, де  аспірантам та докторантам була надана інформація про етапи та послідовність затвердження індивідуального плану наукової роботи. Також виступили: Олена Рачинська – завідувач відділу наукових електронних ресурсів та інформаційних технологій наукової бібліотеки з доповіддю: «Використання електронних ресурсів у науковій роботі»; Олександра Сіренко – завідувач відділу докторантури та організації наукової діяльності з доповіддю: «Дотримання принципів академічної доброчесності в процесі написання дисертаційної роботи»; Лариса Кравчук – завідувач відділу патентно-ліцензійної роботи з доповіддю: «Методичні рекомендації щодо проведення патентних досліджень», Оксана Трухан – провідний інженер з метрології з доповіддю: «Метрологічна експертиза науково-дослідних та дисертаційних робіт»; Вікторія Горачук – учений секретар з доповіддю: «Підготовка та затвердження індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня»; Ольга Смаглюк – завідувач відділу наукової медичної інформації НДЦ з доповіддю: «Порядок реєстрації науково-дослідних робіт на здобуття вченого ступеня доктора філософії»; Світлана Пустовіт – голова комісії з біоетики, завідувач кафедри філософії з доповіддю: «Проходження етичної експертизи дисертаційного дослідження».

Також, перед аспірантами та докторантами виступили: голова наукового товариства молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика Сабіна Аугунас та голова студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика Василь Колядінцев з інформацією про молодіжний рух в Академії та наголосили, що в подальшому для аспірантів та докторантів будуть проводитись навчальні семінари для полегшення написання дисертаційних робіт та проходження навчання в аспірантурі та докторантурі.