Search

 
 

У період із 12 по 14 листопада 2019 року в НМАПО імені П. Л. Шупика компанія DQS здійснила зовнішній наглядовий аудит щодо підтвердження відповідності системи управління Академії вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 версії 2015 року. Група професійних аудиторів вивчала процеси Академії за різними напрямами діяльності на предмет їх відповідності вимогам зазначеного стандарту.

Аудитори ознайомились з процесами наступних структурних підрозділів: сектору тематичного удосконалення та навчально-методичного кабінету навчального відділу та навчального відділу, в цілому; відділу моніторингу якості діяльності; відділу міжнародного співробітництва; окремих кафедр медико-профілактичного і фармацевтичного, терапевтичного, хірургічного факультетів та Інституту стоматології; сектору з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами; центру симуляційних методів навчання; відділів аспірантури та клінічної ординатури, докторантури та організації наукової діяльності і науково-дослідного центру.

У засіданні, на якому обговорювались результати аудиту від академії приймали участь: ректор Юрій Вороненко, перший проректор Юрій Вдовиченко, проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Толстанов, проректор з наукової роботи Наталія Савичук проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Раїса Моісеєнко, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами Олеся Гульчій, декан деканату по роботі з іноземцями Валерій Бугро, координатор з питань системи управління якістю академії Володимир Краснов та керівник групи внутрішніх аудиторів Наталія Харченко.


Аудитори компанія DQS відзначили значні досягнення колективу Академії за останній рік, високу професійність та вмотивованість, відкритість і глибоку прихильність до принципів досягнення найвищої якості працівників структурних підрозділів, з якими вони спілкувалися впродовж цих трьох днів.

У своєму виступі, зі свого боку, ректор академік НАМН України, професор Юрій Вороненко підкреслив важливість незалежного нагляду для розвитку системи управління Академії та вагомість системи забезпечення якості, яка у НМАПО імені П.Л. Шупика не тільки розвинена на вимогу Закону України «Про вищу освіту», але й п’ять років поспіль відповідає найкращим світовим зразкам. Професор Володимир Краснов наголосив на значенні системи управління якістю, яка сертифікована у відповідності до вимог ISO 9001:2015, для успішного функціонування Академії на конкурентному ринку безперервного професійного розвитку лікарів, а професор Наталія Харченко звернула увагу присутніх на те, яку велику увагу приділяє адміністрація Академії питанням виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 при стратегічному розвитку нашого закладу.

У заключному слові керівник групи аудиторів Ліана Шапран побажала команді НМАПО імені П. Л. Шупика, де сформована корпоративна культура, яка вдало поєднує індивідуальні риси Академії та найкращі практики сучасного менеджменту, ефективно розвивати визначені у Стратегії Академії пріоритетні напрями та подякувала за плідну співпрацю.

Наступним кроком є офіційне затвердження результатів зовнішнього наглядового аудиту німецьким органом сертифікації та видача сертифікату.