Search

 
 

11 вересня 2019 року відбулось засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. Голова вченої ради, академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор, звернувся до присутніх із вступним словом, наголосивши на системних проблемах, які постали цього року перед післядипломною освітою у зв'язку з прийнятими за останні місяці новими нормативно-правовими актами.

Зокрема, такими проблемами є: спроба в недалекій перспективі припинити державне фінансування закладів післядипломної освіти; зменшення кількості спеціальностей в інтернатурі при скороченні тривалості її очної складової; планується введення резидентури з підготовки фахівців на базі лікарень, а не кафедр. Не враховано майже десятирічний досвід академії та інших закладів післядипломної освіти з підготовки керівників закладів охорони здоров'я за програмою тривалістю 1,5 року, яку можна було б прирівняти до магістерських програм з публічного управління та адміністрування.

Наявність цих ризиків знижує якість підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я країни, адже потрібен певний час для впровадження в достатньому обсязі інших, ніж передатестаційні цикли, форм безперервного професійного розвитку. Державна підтримка закладів післядипломної освіти гарантуватиме лікарю можливість поновити свої знання у професіоналів високого рівня. Навчання в резидентурі може бути ефективним лише в разі підготовки лікарів на клінічних базах кафедр або в університетських клініках.

Розуміння цих ризиків відповідає радикальним позитивним політичним змінам в країні, зокрема, в галузі. Міністр охорони здоров’я України п. Зоряна Скалецька серед пріоритетів діяльності бачить забезпечення якості медичної допомоги населенню України, що залежить, у тому числі, від постійної підтримки високої якості підготовки лікарів.

Ректор повідомив, що ситуація, яка склалася, глибоко хвилює колективи кафедр, де безпосередньо відбувається освітній процес. Свідоцтвом того є професорська ініціатива щодо утворення робочої групи з метою оцінки усіх можливих ризиків та внесення пропозицій керівництву академії та МОЗ України з питань покращення якості медичної освіти.

За першим питанням порядку денного вчена рада з великою зацікавленістю заслухала актову промову «Профілактика і лікування цукрового діабету в Україні: внесок післядипломної медичної освіти», підготовлену чл.-кор. НАМН України професором Борисом Маньковським, завідувачем кафедри діабетології, професором Сергієм Риковим, завідувачем кафедри офтальмології; професором Георгієм Козинцем, завідувачем кафедри комбустіології та пластичної хірургії.

Професор Озар Мінцер, завідувач кафедри медичної інформатики, доповів вченій раді про стан реалізації в Академії Концепції інформатизації в 2019 році. Вчена рада схвалила роботу в даному напрямку та прийняла рішення прискорити процеси обліку та зарахування на навчання слухачів із використанням засобів електронних комунікацій.

Професор Наталія Савичук, проректор з наукової роботи, доповіла про роботу постійно діючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з наукової роботи та інноваційної діяльності в 2019 році, зокрема, в частині контролю моніторингу й оцінки усіх напрямів наукової діяльності та підготовки проектів рішень вченої ради Академії. Вчена рада позитивно оцінила роботу комісії та визначила перспективні завдання її діяльності на 2020 рік.

Вчена рада заслухала та затвердила звіти завідувачів кафедр: комбустіології та пластичної хірургії професора Георгія Козинця та педіатрії № 1 професора Олени Охотнікової за період з вересня 2014 року по вересень 2019 року; розглянула кадрові питання; затвердила навчальні плани та програми навчальних циклів, рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань, затвердила змісти журналів, співзасновником яких є Академія.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 9 жовтня 2019 року.