Search

 
 

Цього тижня, незважаючи на літо та період відпусток в Україні та Європі, на базі НМАПО імені П.Л. Шупика проходить плановий навчальний етап проекту «Створення навчальної програми з фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) для лікарів в Україні», що реалізується за підтримки НАТО та за підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова з українського боку та Університету Вільнюса та Ризького Університету імені Пауля Страдіня з боку країн Балтії – перша екзаменаційна сесія після закінчення першого навчального семестру.Перший семестр був присвячений загальним питанням організації надання мультипрофесійної реабілітаційної допомоги з чітким визначенням ролі та сфери клінічних компетентностей кожного з членів команди, зокрема ролі, обов’язків, необхідних професійних компетентностей лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, проведення реабілітаційного оцінювання, встановлення реабілітаційних цілей, створення індивідуальної програми реабілітації, планування реабілітаційних втручань в межах цієї програми та її практичної реалізації в умовах різних видів закладів охорони здоров’я протягом різних реабілітаційних періодів.09.08.2019 – 13.08.2019 проходить перша сесія цього дворічного Проекту. Професійним ядром екзаменаційної команди є Альвідас Юоцевичус (Alvydas Juocevicius, Professor, FEBPRM), попередній президент Ради ФРМ ЄСМС, голова комісії з сертифікації/ресертифікації тренінгових центрів Ради ФРМ ЄСМС, член сертифікаційного журі Ради ФРМ ЄСМС, Національний менеджер зі спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина» для Литви, президент Литовського товариства ФРМ, керівник Центру фізичної та реабілітаційної і спортивної медицини клініки Сантаріску Вільнюського університету та голова правління Українського товариства фізичної та реабілітаційної медицини – Національний менеджер зі спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина» для України, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Олександр Владимиров. До складу команди долучилися керівник проекту з боку Організації НАТО з підтримки та постачання Наталія Мельниченко та координатор Проекту Оксана Сивак.

Протягом першої сесії українські учасники Проекту будуть обговорювати серію клінічних випадків з вже власної реабілітаційної практики, проводити клінічні розбори разом з професорами, відбудеться проміжний тестовий контроль знань. Крім цього під керівництвом професора Альвідаса Юоцевичуса відбудуться семінарські заняття та будуть прочитані додаткові лекції.

Другий навчальний семестр буде включати поглиблене опрацювання практичних клінічних компетентностей на базі практично функціонуючих українських реабілітаційних центрів та впродовж практичного навчального блоку в Литві.

На початку сесії учасників Проекту та екзаменаційну команду привітали перший проректор НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Юрій Вдовиченко та проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професор Олеся Гульчій.