Search

 
 

9 – 12 серпня 2019 року на кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини проходить цикл ТУ у межах реалізаціі освітньої компоненти «Проекту Організації НАТО з підтримки та постачання з підготовки вчителів та започаткування нової навчальної програми з фізичної та реабілітаційної медицини в Україні» (Далі – Проект ОНПП), відповідно до Ініціативи Імплементаційної угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП) про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації (Режим доступу до електронного ресурсу), затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 49 від 03.02.2016, ОНПП започатковано проект щодо надання технічної допомоги в підготовці вчителів та започаткуванні відповідних нових навчальних програм у сфері реабілітації, зокрема підготовки «лікарів фізичної та реабілітаційної медицини» та «ерготерапевтів». У тренінгу взяли участь Альвідас Юоцевичус (Alvydas Juocevicius, Professor, FEBPRM), голова комісії з сертифікації тренінгових центрів Ради  фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) Європейського союзу медичних спеціалістів, президент Литовського товариства ФРМ, голова конкурсної комісії для відбору кандидатур для участі у Проекті ОНПП (м. Вільнюс, Литва); Н. Мельниченко, керівник програм Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації ОНПП; О. Сивак, координатор Проекту ОНПП від Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації ОНПП; професор О. Владимиров завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини та доцент кафедри В. Голик.Також присутні відібрані для участі у проекті, науково-педагогічні працівники кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика (5 осіб), Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова (3 особи), Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (3 особи).

НМАПО імені П. Л. Шупика приєдналась до проектної пропозиції ОНПП, стратегічною метою якої є розробка та впровадження національної освітньої програми, яка буде відповідати вимогам Ради з фізичної та реабілітаційної медицини Європейського союзу медичних спеціалістів (Ради ФРМ ЄСМС). Метою Проекту ОНПП є, по-перше, підготовка першої генерації українських лікарів - спеціалістів - викладачів з фізичної та реабілітаційної медицини, з подальшою їх сертифікацією Радою ФРМ ЄСМС, по-друге, створення цими українськими викладачами першої в Україні чотирирічної навчальної програми первинної підготовки лікарів фізичної та реабілітаційної медицини (резидентури), яка повністю відповідає європейським стандартам, та, по-третє, безпосереднє викладання цієї програми вищезазначеними підготовленими фахівцями.