Search

 
 

За рейтингом Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles, який є однією зі складових рейтингу Webometrics Академія обіймає 3 позицію серед 71 закладу вищої освіти України, представлених у рейтингу, а серед медичних університетів України перше місце.

Станом на 30 червня 2019 року науково-педагогічними та науковими працівниками НМАПО імені  П. Л. Шупика опубліковано 79  робіт у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science: 52 та 27 відповідно. https://nmapo.edu.ua/n/n/4881-dynamika-publikatsiinoi-aktyvnosti-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv-akademii 

У липні 2019 року у рейтингу Transparent ranking: Top Universities by Google Scholar Citations («Найкращі університети за цитатами у профілях Google Scholar Citations») НМАПО імені П. Л. Шупика посіла 1691 місце серед університетів світу (значення цитування становить 43777). Оцінювалось близько 5000 установ та закладів вищої освіти, цитованість яких перевищує 1000.

ТОП – 10 університетів України

ТОП – 10 медичних закладів України

Метою цього рейтингу є сприяння академічної присутності в Інтернеті, підтримання відкритого доступу для значного збільшення передачі наукових і культурних знань в університетах світу. Розробники оприлюднюють його двічі на рік – у липні та у січні. 

Інформація про кожен університет складається з  персональних профілів науковців закладу Google Scholar.Оприлюднення та налаштування профілю в базі даних Бібліотека Google Академія є добровільною,  відповідальність за правильність інформації належить автору. Репутація автора та закладу в цілому залежить від коректно поданої  інформації, яка має бути перевіреною і своєчасно редагованою автором. А також установи повинні контролювати профілі своїх членів для передбачених (або ненавмисних) фальшивих, неправильних або дубльованих записів. Установа,  яка не відповідає даним вимогам може бути виключена з майбутніх видань рейтингу Webometrics.  

Також у другому півріччі за рейтингом Національного проекту «Бібліометрика української науки» серед університетів та науково-дослідних інститутів Академія має 6 позицію (першу серед медичних ЗВО) за загальнім індексом цитованості Google Scholar (h-index), який дорівнює 92 станом на кінець травня 2019 року.