Search

 
 

Станом на 30 червня 2019 року науково-педагогічними та науковими працівниками НМАПО імені  П. Л. Шупика опубліковано 79  робіт у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science: 52 та 27 відповідно.


Важливо зазначити, що за весь  2018 рік ці показники дорівнювали - 67 у виданнях Scopus  та 57 у виданнях Web of Science. Таким чином, за половину 2019 року опубліковано 63,7% від загальної кількості публікацій за 2018 рік.

Така динаміка публікаційної активності працівників Академії в першій половині 2019 року дає підстави розраховувати на продовження тенденції до збільшення публікацій.

Аналіз кількості публікацій за авторами визначає серед найбільш активних авторів д.мед.н. Салманова А. Г., професора Волоху А. П. та професора  Хіміон Л. В.


За тематикою та напрямом наукових розробок найбільш актуальними у публікаціях науковців НМАПО імені П. Л. Шупика є теми з ревматології та загальних внутрішніх хвороб

Серед видань, в яких публікуються вчені академії як і раніше лідирує польське видання Wiadomosci Lekarskie.