Search

 
 

12 червня 2019 року відбулось чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор.


Перед розглядом питань порядку денного Юрій Вороненко привітав присутніх з Днем медичного працівника та вручив подяки.

 

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала професора Наталію Савичук, проректора з наукової роботи, яка доповіла про підготовку в Академії наукових і науково-педагогічних кадрів у 2018 році. Вчена рада схвалила діяльність структурних підрозділів з підготовки аспірантів та здобувачів наукових ступенів та визначила перспективи розвитку системи підготовки і захисту дисертацій, зокрема, відповідно до постанови КМУ від 6 березня 2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

За другим питанням порядку денного вчена рада заслухала інформацію Олександра Савицького, голови Студентської ради, про діяльність студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика. В обговоренні питання виступили Олександр Олексійчук, інтерн кафедри променевої діагностики, голова Студентської ради факультету підвищення кваліфікації викладачів, професор Олег Шекера, директор Інституту сімейної медицини, професор Олександр Толстанов, проректор з науково-педагогічної роботи. Усі спікери відмітили активну позицію студентського самоврядування Академії, участь осіб, які навчаються, у наукових форумах і громадських заходах, підкреслили злагодженість роботи з адміністрацію, зокрема, через зворотній зв’язок шляхом регулярних анкетних опитувань.  

Засідання вченої ради з кадрових питань проводив заступник голови вченої ради, голова постійно діючої комісії вченої ради з кадрових питань чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко, перший проректор. Вчена рада обрала на посаду завідувача кафедри ортодонтії професора Мирославу Дрогомирецьку, професора кафедри управління охороною здоров’я - д. н. з держ. упр. професора Ірину Криничну, професора кафедри щелепно-лицевої хірургії - д. мед. н. доцента Наталію Ушко.

Вчена рада присвоїла вчене звання професора по кафедрі фармацевтичної технології та біофармації д. фарм. н. доценту Анні Дроздовій, по кафедрі клінічної, лабораторної імунології та алергології - д. мед. н. доценту Віктору Літусу, по кафедрі нейрохірургії - д. мед. н. доценту Юрію Педаченку, а також вчене звання доцента по кафедрі урології - д. мед. н. Андрію Сагалевичу, по кафедрі мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю - д. мед. н. Айдину Гурбану Огли Салманову та по кафедрі хірургії та трасплантології - к. мед. н. Наталії Присяжній.

Вчена рада заслухала та ухвалила звіти завідувача кафедри урології чл.-кор. НАМН України професора Сергія Возіанова та завідувача кафедри кардіології професора Марини Долженко.

Вчена рада затвердила індивідуальний план наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора медичних наук кафедри оториноларингології Ярослава Шкорботуна, прийняла рішення про організацію проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспіранта кафедри офтальмології Світлани Фролової, затвердила навчальні плани та програми навчальних циклів, рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань, затвердила змісти журналів, співзасновником яких є Академія.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 11 вересня 2019 року.